Tipy a triky z našeho servisního oddělení

Máte otázky k tématům z našeho servisu?

V této rubrice najdete pravidelně praktické informace z provozu

Propojení IO-Link-Master

Řídicí systémy HEIDENHAIN nabízí četné možnosti připojení a řízení automatizačních řešení. Řídicí systémy mohou také komunikovat se senzory a akčními členy IO-Link s acyklickou komunikací přes sběrnici rozhraní PROFINET-IO pomocí IO-Link Master. To však vyžaduje přizpůsobení řídicího systému specifickým vlastnostem použitého IO-Link Master. Servis HEIDENHAIN vám s tím může pomoci.

O-Link je globálně standardizovaná technologie pro komunikaci se senzory a akčními členy. Výhodou je jednoduché, jednotné zapojení, konzistentní komunikace mezi senzory nebo akčními členy a řídicím systémem, jakož i konzistentní diagnostické informace až na úrovni senzoru nebo akčního členu.

Cyklická komunikace aktuálních procesních dat (spínací signály, analogové hodnoty atd.) funguje bez problémů také s účastníky sběrnice, jako jsou zařízení PROFINET. Cyklická data datového slova PROFINET jsou zobrazována a používána jako obvykle v IOconfig. Acyklická komunikace je naproti tomu složitější. Záleží na konkrétních vlastnostech použitého IO-Link Masteru. Acyklická komunikace zpracovává data přístrojů (parametry, identifikační údaje a diagnostické informace) a události (chybová hlášení a varování), které jsou čteny a zapisovány do přístroje IO-Link.

NC-řízení HEIDENHAIN nenabízí vlastní IO-Link Master. IO-Link Master však lze připojit přes rozhraní sběrnice PROFINET-IO. Aby bylo možné oslovit přístroje IO-Link z NC-řídicího systému acyklickou komunikací, musí být dokumentace připojení přístrojů koordinována a zobrazená v NC-řízení.

Záplava IO-Link Masterů s někdy se měnícími vlastnostmi v řadě zařízení a se skoky ve firmwaru může být velmi složitá kvůli možnému párování přístrojů. To vyžaduje důkladnou znalost obsazení paměti IO-Link senzorů nebo akčních členů a IO-Link Masterů. Z tohoto důvodu vám servis HEIDENHAIN nabízí podporu při uvádění do provozu a provozu takových konfigurací.

Získáte knihovnu IOconfig, připravenou k okamžitému použití. Tato knihovna zpracovává cyklickou i acyklickou výměnu dat. Pro výzkum a funkční připojení vybraného IO-Link Masteru k NC-řízení od fy HEIDENHAIN nemusíte vydávat žádné prostředky.

Vaše výhody na první pohled:

  • žádné seznamování s vnitřní strukturou hardwaru IO-Link Masteru a specifikacemi IO-Link
  • konfigurace a záloha všech parametrů přes plugin IO-Link v IOconfig
  • možnost změny za chodu dat zařízení nebo reakce na události
  • kompletně nakonfigurovaná hardwarová struktura IO-Link Masteru jako IOconfig knihovna

Abychom mohli vytvořit nabídku, potřebujeme komplexní informace o IO-Link Masteru, které nám můžete jednoduše zaslat pomocí online formuláře. Odkaz na formulář obdržíte s Vaší poptávkou. Je také nutné, abyste nám dočasně poskytli IO-Link Master k připojení.

Potřebujete např. jako výrobce strojů nebo automatizační partner další informace nebo chcete vědět, jak vám můžeme pomoci s vaším konkrétním připojením? Pak nás jednoduše kontaktujte:

Tel. +420 272 680 792
servis@heidenhain.cz

Jako uživatel stroje s řídicím systémem HEIDENHAIN se nejprve obraťte na výrobce vašeho stroje.