Tipy a triky z našeho servisního oddělení

Máte otázky k tématům z našeho servisu?

V této rubrice najdete pravidelně praktické informace z provozu

HELPLINE+ namísto "Servis na místě"

Pravděpodobně znáte naše bezplatné Helplines a servis na místě, poskytovaný techniky HEIDENHAIN. S HELPLINE+ vám nyní zákaznický servis HEIDENHAIN nabízí také služby vzdálené údržby. Využijte nové nabídky a jejích výhod jako je vysoká flexibilita nebo úspora času a nákladů. Nabídky HELPLINE+ zahrnují zejména uvádění do provozu, konfiguraci a poradenství ve všech aspektech:

 • PLC, vysokoúrovňový jazyk, Python a NC-programování
 • Vytvoření uživatelských rozhraní, specifických pro výrobce stroje, pro řídicí systémy TNC7 (Qt/QML) a TNC 6xx (GTK2)
 • Integrace kamerových systémů třetích stran do uživatelského rozhraní řídicích systémů HEIDENHAIN
 • Úpravy kinematiky
 • Integrace úhlových hlav
 • Tvorba speciálních cyklů
 • Nastavení regulátoru pohonu pomocí TNCopt
 • Diagnostika pomocí PC nástrojů HEIDENHAIN, např. TNCscope
 • Uvedení do provozu a konfigurace převodníku signálu EIB 700 a softwaru ACCOM
 • Podpora uvedení do provozu Funkční bezpečnost a Generace pohonu Gen 3
 • Softwarová řešení digitální dílny od společnosti HEIDENHAIN
 • Připojení OPC UA k StateMonitor nebo HEIDENHAIN NC-server

Dříve tyto práce prováděl jako součást servisu na místě technik HEIDENHAIN ve vašem výrobním závodě. Na druhou stranu vám vzdálená údržba samozřejmě nabízí značné výhody:

 • Práce lze plánovat a provádět mnohem flexibilněji, aby optimálně zapadly do vašich provozních procesů a zabraly co nejméně produktivního času. Služby lze také rozdělit do několika kroků a provádět v různé době
 • V případě komplexních projektů lze cíleně a dle potřeby zapojit odborníky ze všech servisních útvarů. To znamená, že vždy těžíte z nejlepších možných odborných znalostí v příslušné oblasti
 • Ušetříte čas a peníze tím, že odpadne cestování

Jak můžete požádat o služby HELPLINE+? Stačí promluvit s techniky příslušné Helpline podpory. Rádi vám poradí, jaká nabídka je nejlepší řešení pro vaši aplikaci. Zde můžete také získat informace o nezbytných požadavcích na příslušnou službu, např. požadovaný vzdálený přístup, dostupnost a kvalifikace vašich zaměstnanců pro podporu na místě ve vaší výrobě, jakož i náklady.

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz