Tipy a triky z našeho servisního oddělení

Máte otázky k tématům z našeho servisu?

V této rubrice najdete pravidelně praktické informace z provozu

Dovybavení TD 110 rychle a snadno – ušetříte 6 sekund

Automaticky detekuje ulomené nástroje a zabraní následnému poškození:  Snímač ulomení nástroje TD 110výrazně zvyšuje bezpečnost procesu a ušetří až 6 sekund prostojů během každé kontroly ve srovnání s konvenčními laserovými závorami. Vzdálená instalace je téměř stejně rychlá prostřednictvím servisu HEIDENHAIN.

S nástroji od průměru 0,4 mm detekuje TD 110 ulomení nástroje od změny délky 2 mm bez kontaktu pomocí indukčního senzoru – přímo ve strojním prostoru s vřetenem, otáčejícím se pracovní rychlostí, a na cestě ze zásobníku nástrojů do strojního prostoru nebo zpět. Za tímto účelem můžete dodatečně namontovat kompaktní a robustní snímač ulomení nástroje do pracovní oblasti téměř jakéhokoli obráběcího stroje v bezprostřední blízkosti stolu, a připojit jej ke všem řídicím systémům.

Dodatečná montáž je u řídicích systémů Heidenhain obzvláště pohodlná, protože servis HEIDENHAIN nabízí vzdálenou instalaci požadovaných cyklů. Pro řídicí systémy TNC7 a TNC 640 od verze softwaru 34059x-07 a nyní také pro iTNC 530 od verze softwaru 34049x-03 a 60642x-01 jsou k dispozici dva cykly:

  • Jeden cyklus pro seřízení TD 110 na stroji
  • Jeden cyklus pro vlastní kontrolu ulomení

Po instalaci TD 110 do pracovního prostoru vašeho obráběcího stroje musíte nejprve určit jeho přesnou polohu a umístění v rovině XY. K tomu potřebujete cyklus 530 TD 110 SEŘÍZENÍ a dotykovou sondu. Snímač ulomení nástroje je pak připojen přes rozhraní systému dotykové sondy pomocí jediného kabelu pro napájení a přenos signálu. Hadice nebo filtrační jednotky stlačeného vzduchu nejsou při jeho instalaci vyžadovány – což zajišťuje výrazné snížení stopy CO2.

Jakmile je provedeno připojení k rozhraní dotykové sondy řídicího systému, rozsvítí se stavová LED na snímači ulomení nástroje TD 110 zeleně a snímač je připraven k provozu. Samotnou kontrolu ulomení pak můžete provádět automaticky během procesu cyklem 531 TD 110 Kontrola ulomení. Pokud TD 110 detekuje poškozený nástroj, vyšle odpovídající signál do řídicího systému. Tím se spustí hlášení, NC-stop nebo uložená, uživatelsky specifická reakce – např. zpráva pro StateMonitor.

Vzdálená instalace cyklů pro snímač ulomení nástroje TD 110 probíhá mezinárodně prostřednictvím zákaznického servisu HEIDENHAIN z Traunreutu. Jednoduše nás kontaktujte:

NC-programování
service.nc-pgm@heidenhain.de
Tel: +49 8669 31 3103

Kontaktní osoba – Servis

Oddělení oprav a náhradních dílů

+420 272 680 792

servis@heidenhain.cz