Zvyšte kvalitu Vašeho stroje

Výsledek obrábění, například s ohledem na tolerance, kvalitu povrchu apod., je dán zejména dynamickou a statickou přesností pohybu stroje. Pro přesné obrábění je přitom důležité zjistit úchylky při pohybu stroje a vykompenzovat je. 

Nabízíme Vám změření dynamických a statických úchylek pohybu obráběcího stroje pomocí speciálních měřících prostředků (dle norem ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 a ISO 10791-6 K2 a K3 i dle VDI/DGQ směrnice 3441).

Podle požadavků jsou k dispozici různé měřící metody:

Kruhový test s malým rádiusem 
K zjištění dynamického chování regulace NC řízení pomocí snímače s fázovou křížovou mřížkou KGM (do průměru 230 mm)

Zjištění přesnosti polohování nebo chyby ve vedení
Os stroje do délky 1000 mm pomocí porovnávacího měřidla VM

Proměření os stroje laserovým interferometrem

  • přezkoušení geometrie
  • paralelita
  • měření přímosti
  • měření pravoúhlosti
  • měření lineárního polohování
  • rovnost
  • měření naklápění

Volumetrická kompenzace 
K nalezení volumetrických úchylek v pracovním prostoru stroje na nových i použitých obráběcích strojích s řízením HEIDENHAIN 

Technical support

NC Support Helpline
+49 8669 31-3101
service.nc-supportheidenhainde

PLC Programming Helpline
+49 8669 31-3102
service.plcheidenhainde

NC Programming Helpline
+49 8669 31-3103
service.nc-pgmheidenhainde

Encoders Helpline
+49 8669 31-3104
service.ms-supportheidenhainde

Application Programming Helpline
+49 8669 31-3106
service.appheidenhainde

Replacement Parts and Repairs Helpline
Germany: +49 8669 31-3121
International: +49 8669 31-3123
service.orderheidenhainde

Please use our request form to send us a question.

Request form