Mřížkové snímače KGM 181, KGM 182, KGM 281 a KGM 282

Mřížkové snímače KGM dynamicky testují polohovou přesnost CNC řízeného obráběcího stroje. Jsou například schopny vykonat test kruhové interpolace na radiusech od. max. 115 mm až po 0,1 mm při rychlostech pohybu až 80 m/min. KGM může také provést test volného tvaru ve dvou osách. Výhodou KGM je na jedné straně bezkontatktní měření, které vylučuje vlivy vůlí kuličkových spojení, jako je tomu například u DBB. Na druhé straně chyba, způsobené geometrií stroje nemá vliv na výsledky měření kruhové interpolace na velmi malých poloměrech. 

Způsob měření a vyhodnocení signálů  
KGM je složeno z měřící desky s křížovou mřížkou - umístěné v kovové montážní desce - a snímací hlavy. Během měření se snímací hlava pohybuje nad křížovou mřížkou bez vzájemného mechanického kontaktu. Pro měření je montážní deska upevněna místo obrobku (například na pracovní stůl obráběcího centra) a nastavena. Snímací hlava se upevňuje do držáku nástroje (například do vřetena obráběcího centra) a také nastavena. Pomocí folie se nastaví vzdálenost snímací hlavy od křížové mřížky na 0,5 ± 0,05 mm. Jemného nastavení se dosáhne pomocí šroubů na snímací hlavě. Tím se optimalizují měřící signály, které se zobrazují pomocí vyhodnocovacího software ACCOM na PC.
Měřící signály jsou dále zpracovány v PC. Pro připojení KGM k počítači je určen box rozhraní EIB 741 (ethernet) a karta čítačů IK 220 (PCI- Bus) HEIDENHAIN. Obě elektroniky umí interpolovat vstupní sinusové signály až 4096krát A tak dosáhnout měřícího kroku 1 nm v každé ose. Vyhodnocení naměřených hodnot dle normy DIN ISO 230-2, DIN ISO 230-3 nebo VDI/DGQ směrnice 3441 obstará HEIDENHAIN software ACCOM. Programování kruhových testů nebo testů s libovolnou dráhou pro KGM je velmi jednoduché. Vyhodnocovací software ACCOM si vyžádá všechny pro měření nezbytné parametry a vytvoří i potřebný NC program, který lze odeslat přes sériové rozhraní nebo ethernet (TCP/IP) do NC řízení.