Lineární snímače pro číslicově řízené obráběcí stroje

Lineární snímače HEIDENHAIN pro číslicově řízené obráběcí stroje nacházejí uplatnění prakticky všude. Jsou ideální pro stroje a další zařízení, jejichž posuvové osy pracují v servo smyčce, jako jsou frézky, obráběcí centra, vyvrtávačky, soustruhy a brusky. Příznivé dynamické chování, vysoká povolená rychlost pojezdu a akcelerace ve směru měření předurčuje tyto lineární snímače pro vysoce dynamické konvenční osy i pro přímé pohony.

Lineární snímače s nízkoprofilovým pouzdrem

Lineární snímače s nízkoprofilovým pouzdrem instalace jsou určeny pro omezený montážní prostor. Větší měřicí délky a vyšší akcelerace jsou umožněny použitím montážních nosníků nebo upínacích prvků.

Třída přesnostiMěřicí délka MLInkrementální signály; Perioda signáluAbsolutní polohové hodnotyModel
Absolutní lineární snímače pro bezpečnostně orientované aplikace±5 μm
±3 μm
70 mm až 2040 mm-EnDat 2.2/22
DQ 01
LC 400
Absolutní měření polohy
• Skleněné měřítko
±5 μm
±3 μm
70 mm až 2040 mm

-
1 Vpp; 20 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-04

LC 400

Inkrementální lineární měření s velmi vysokou opakovatelností
• Ocelové měřítko 
• Malá perioda signálu
±5 μm
±3 μm
50 mm až 1220 mm1 Vpp; 4 μm-LF 485
Inkrementální lineární měření 
• Skleněné měřítko
±5 μm
±3 μm
70 mm až 2040 mm1 Vpp; 20 μm
TTL; až 1 μm
-
-
LS 487
LS 477

Lineární snímače s vysokoprofilovým pouzdrem

lineární snímače s vysokoprofilovým pouzdrem se vyznačují tuhou konstrukcí, vysokou odolností vůči vibracím a velkými měřicími délkami. Snímací saně jsou spojeny s montážním blokem prostřednictvím šikmého ramena, které umožňuje montáž ve svislé i ležaté poloze se stejným stupněm krytí.

Třída přesnostiInkrementální signály;
Perioda signálu
Absolutní polohové hodnotyModel
Absolutní lineární snímače pro bezpečnostně orientované aplikace±5 μm
±3 μm
- EnDat 2.2/22
DQ 01

LC 100

Absolutní měření polohy
• Skleněné měřítko
±5 μm
±3 μm
-
1 Vpp; 20μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-0
LC 100
Absolutní měření polohy pro velké měřicí délky
• Ocelový měřicí pásek
±5 μm-
1 Vpp; 40 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
LC 201 - single-section
LC 201 parts kit
LC 201 scanning unit
Inkrementální lineární měření s velmi vysokou opakovatelností
• Ocelové měřítko
• Malá perioda signálu
±3 μm
±2 μm
1 Vpp; 4 μm-LF 185
Inkrementální lineární měření
• Skleněné měřítko
±5 μm
±3 μm
1 Vpp; 20 μm
TTL; až 1 μm
-
-
LS 187
LS 177
Inkrementální lineární měření pro velké měřicí délky
• Ocelový měřicí pásek
±5 μm1 Vpp; 40 μm-LB 382 - single-section
LB 382 parts kit
LB 382 scanning unit