Příslušenství

Montážní a testovací měřidla

Montážní měřidla slouží pro nastavení mezery mezi měřítkem a snímací jednotkou v případě, kdy je nutno před montáží odstranit dopravní pojistky.

Testovací měřidla slouží pro rychlou s snadnou kontrolu mezery namontovaného lineárního snímače. Montážní a testovací měřidla se dodávají pro snímače jak nízkoprofilovým, tak s velkoprofilovým pouzdrem.

Montážní nářadí

Různé montážní pomůcky simulují optimálně namontovanou snímací jednotku. Tak lze snadno vyrovnat zákaznické upevnění snímací jednotky. Montážní pomůcka se potom odstraní a snímací jednotka se upevní do držáku.

Montážní pomůcky pro velmi dlouhé snímače jsou zaaretovány ke snímací jednotce.

Pro LC 1x5:ID 1067589-02
Pro LS 1x7:ID 547793-02
Pro LC 2x1, LB 382:ID 824039-01


Montážní pomůcka pro snímače s nízkoprofilovým pouzdrem jsou určeny k použití s montážní lištou MSL 41. Je upnuta k upevněnému montážnímu nosníku.. 

Montážní pomůcka pro MSL 41ID 753853-01

Montážní lišta / upínací prvek

Upínací prvky

Clamping elements

Alternativně k montážní liště lze odolnost vůči vibracím pro LC 4x5 zajistit také použitím upínacích prvků. Jednotku stupnice snímač LC 4x5 s výstupem kabelu na prvé straně, upevněnou v koncových blocích, lze dodatečně fixovat upínacími prvky. To eliminuje nutnost použití montážní lišty pro měřicí délky větší než 620 mm.

Upínací prvek (10 ks)ID 556975-01

Montážní lišta

Snímače řady 400 vyžadují pro měřicí délky nad 1240 mm montáž s montážní lištou. Pro splnění vysokých dynamických požadavků doporučuje HEIDENHAIN použít montážní lištu pro měřicí délky nad 620 mm. Montážní lištu lze upevnit jako součást procesu montáže stroje. Snímač pak lze snadno upevnit později, během konečné montáže. V případě servisu stačí snímač pouze vyměnit. Pro montážní lištu MSL 41 jsou prvky potřebné pro upevnění již předmontované. Je určen pro lineární snímače s normálními nebo krátkými koncovými bloky. LC 4x5, LF 4x5 a LS 4x7 lze montovat na obě strany, což umožňuje výstup kabelu na obou koncích. Montážní nosník MSL 41 je nutno objednat samostatně.

Montážní lišta MSL 41ID 770902-xx

Příslušenství pro vzduchové těsnění

Mazací zařízení umožňuje snadné mazání těsnicích lišt snímačů LC 2x1 a víceprvkových lineárních snímačů LB 382.

Mazací zařízeníID 1104590-04

Mounting Instructions

Lubricating device

Mazací zařízení

Nástrčkový klíč umožňuje montáž konektoru snímače k adaptérovému kabelu ve stísněných podmínkách.

Nástrčkový klíčID 618965-02

Nástrčkový klíč 1/4" pro montáž kabelu

Utěsněné lineární a úhlové snímače HEIDENHAIN lze pro vyšší úroveň ochrany provozovat se vzduchovým těsněním. To poskytuje dodatečné zabezpečení vůči kontaminaci.

Společnost HEIDENHAIN nabízí filtrační systém DA 400 pro čištění stlačeného vzduchu. Je navrženy specificky pro přivádění stlačeného vzduchu do snímačů. DA 400 má speciální filtry zajišťující konstantní filtraci vzduchu i při nízkých průtocích. Je mimořádně tolerantní vzhledem k náhlým změnám tlaku dodávky vzduchu, které mohou být způsobeny zapínáním a vypínáním odběru jinými spotřebiteli. Systém DA 400 má tři filtrační stupně (předfiltr, mikrofiltr a filtr s aktivním uhlím) a regulátor tlaku s manometrem. Funkci vzduchového těsnění lze účinně monitorovat pomocí manometru a tlakového spínače (dodávaného jako příslušenství).

DA 400Filtrační systém stlačeného vzduchuID 894602-01
DS-DA 400Tlakový spínačID 810471-01

Požadovaná dodávka stlačeného vzduchu pro optimální vzduchové těsnění snímačů je 1 - 10 l/min pro délková měřidla a 1 - 4 l/min pro snímače úhlu. Pro regulaci objemu vzduchu je třeba použít připojovací kusy s integrovanou škrticí klapkou. Škrticí klapky zajišťují předepsaný objem vzduchu s tlakem cca 1*105 Pa (1 bar).

Připojovací prvky se škrticí klapkou pro trubku 6x1
7 až  10 l/min pro lineární snímače v koncovém blokuID 226270-02
7 až  10 l/min pro lineární snímače v montážním blokuID 275239-01
1 až 4 l/min pro snímače úhluID 207835-04

Adaptéry bez škrticí klapky

Distanční kroužekID 230905-01
Otočná šroubová přípojka 90°ID 207834-02
Otočná šroubová přípojka 180°ID 630380-01