Dotykové sondy pro obráběcí stroje

Již přes 30 let vyvíjí a vyrábí HEIDENHAIN dotykové sondy pro měření obrobků a nástrojů na obráběcích strojích – zejména na frézkách a obráběcích centrech. Nastavovací, měřící a kontrolní funkce dotykových sond mohou být plně automatické – ve spojení s většinou NC řízení také programovatelné – a pomáhají snížit náklady. K proměření obrobků slouží sondy TS, zatímco sondy TT a laserové sondy TL jsou určeny pro měření nástrojů.

Dotykové sondy HEIDENHAIN mají celou řadu technologicky přesvědčivých vlastností, jako je například bezkontaktní optický senzor, integrované ofukovací trysky pro čištění měřeného bodu, nebo dlouhou vychylovací dráhu a zlomovou zónu dotykového hrotu.

Efektivní kolizní ochrana

Mechanický adaptér na sondě TS 460 mezi nástrojovým držákem a dotykovou sondou poskytuje přídavnou kolizní ochranu, která také chrání tělo dotykové sondy. Lehká kolize s obrobkem nebo upínacím přípravkem vychýlí dotykovou sondu. Současně integrovaný spínač deaktivuje signál připravenosti dotykové sondy a řízení zastaví pohyb stroje. Chybný pohyb tak zůstane bez vážných následků. Kolizní ochrana TS 460 kompenzuje malé kolize a zamezuje velkým škodám na vřetenu i dílech stroje. 

Přenos signálu rádiem, nebo infračerveným signálem

Dotykové sondy TS 460 a TT 460 kombinují výhody infračerveného i rádiového přenosu signálu v jednom systému. Infračervený přenos je ideální pro kompaktní stroje s uzavřeným pracovním prostorem. Rádiový přenos signálu se uplatňuje především na velkých obráběcích strojích.