Dotykové sondy pro obráběcí stroje

Dotykové sondy HEIDENHAIN jsou určené pro použití na obráběcích strojích – především na frézkách a obráběcích centrech. Hlavním přínosem je snížení přípravných časů pro seřízení a vyrovnání dílce v pracovním prostoru, eventuelně je možno zjistit aktuální rozměry dílce mezioperační kontrolou a zvolit následnou strategii dokončovacího obrábění. Pro práci s dotykovou sondou je k dispozici ruční režim nebo ovládání z NC programu.  

Dotykové sondy HEIDENHAIN mají celou řadu technologicky přesvědčivých vlastností, jako je například bezkontaktní optický senzor, integrované ofukovací trysky pro čištění měřeného bodu, nebo dlouhou vychylovací dráhu a zlomovou zónu dotykového hrotu.

Efektivní kolizní ochrana

Mechanický adaptér na sondě TS 460 mezi nástrojovým držákem a dotykovou sondou poskytuje přídavnou kolizní ochranu, která také chrání tělo dotykové sondy. Lehká kolize s obrobkem nebo upínacím přípravkem vychýlí dotykovou sondu. Současně integrovaný spínač deaktivuje signál připravenosti dotykové sondy a řízení zastaví pohyb stroje. Chybný pohyb tak zůstane bez vážných následků. Kolizní ochrana TS 460 kompenzuje malé kolize a zamezuje velkým škodám na vřetenu i dílech stroje. 

Přenos signálu rádiem, nebo infračerveným signálem

Dotykové sondy TS 460 a TT 460 kombinují výhody infračerveného i rádiového přenosu signálu v jednom systému. Infračervený přenos je ideální pro kompaktní stroje s uzavřeným pracovním prostorem. Rádiový přenos signálu se uplatňuje především na velkých obráběcích strojích.

The TS 750 touch probe for all grinding applications

Grinding provides a path to perfect finishes. But this requires secure mastery of grinding processes and in-process monitoring of the machining progress. Exactly for this purpose, HEIDENHAIN developed the rugged, high-accuracy TS 750 workpiece touch probe.

Find out more