TNC 320 - souvislé řízení pro frézky, vrtačky a vyvrtávačky

TNC 320 je souvislé univerzální řízení pro čtyři osy (jako opci lze dokoupit i pátou osu). Díky svému flexibilnímu konceptu dílenského programování v dialogu HEIDENHAIN nebo externímu programová-ní a jeho dalším vlastnostem je toto řízení zvláště vhodné pro aplikace jako jsou univerzální frézky, vrtačky a vyvrtávačky pro: 

  • seriovou i kusovou výrobu, 
  • výrobu nástrojů a forem,
  • produkci strojů, 
  • výzkum a vývoj, 
  • výrobu prototypů a testování, 
  • oprávářské dílny, 
  • vzdělávací a školící instituce 

Patnáctipalcový  TFT  barevný  monitor zobrazuje přehledně  a  srozumitelně všechny nezbytné informace pro programování, provoz i kontrolu obráběcího stroje. Máte přehled o programových blocích, komentářích i chybových hláše-ních.  K dispozici je také grafická podpora při tvorbě programů,  testech a při  obrábění.

Rozdělení obrazovky ("split-screen") umožňuje zobrazit  v  jedné polovině na-příklad bloky programu a v druhé polovině buď graficky průběh obrábění, nebo jeho stav.

Během vykonávání programu při obrábění jsou ve stavovém okně k dispozici  informace  o  poloze  nástroje,  vykonávaném  programu,  aktivních cyklech, transformaci souřadnic a další údaje. TNC 320  také zobrazuje aktuální dobu obrábění.