Programovací stanice pro řízení HEIDENHAIN
Programování a výuka na PC

Proč programovací stanice?
Programy pro obrobky můžete samozřejmě vytvářet pomocí iTNC velmi dobře přímo na stroji - a to i v případě, že stroj právě obrábí jiný díl. Přesto se může stát, že vytížení stroje nebo krátké časy pro změnu upnutí neumožňují soustředění při programování na místě. Programovací stanice HEIDENHAIN v PC umožňuje programovat stejně jako na Vašem stroji, avšak stranou od hluku dílny.

Vytváření programů
Vytváření, testování a optimalizace programů pro smarT.NC, programů v dialogu nebo programů DIN/ISO pomocí programovací stanice v PC zkracuje ztrátové časy stroje. Přitom se nemusíte nic nového učit, každý stisk klávesy má stejný význam jako obvykle. Programovací stanice do PC je totiž vybavena stejnou klávesnicí jako na obráběcím stroji.

Testování externě vytvořených programů
Samozřejmě můžete také testovat programy, které byly vytvořeny na CAD/CAM systému. Testovací grafika s vysokým rozlišením Vám pomůže bezpečně rozpoznat i u komplexních 3D-programů porušení kontur a skryté detaily.

Výuka na programovací stanici
Programovací stanice využívají stejný software jako řízení a tím se hodí výborně k výuce na středních odborných školách a doškolování. Programování probíhá na originální klávesnici, také test programu probíhá přesně tak, jako na stroji. To dává studentům pocit jistoty pro pozdější práci na skutečném stroji. Také pro další vzdělávání programátorů a studentů na odborných školách a učilištích jsou programovací stanice vítaným pomocníkem, protože řízení HEIDENHAIN lze programovat pomocí smarT.NC (jen iTNC 530), v dialogu nebo také podle DIN/ISO.

Co všechno programovací stanice umí?
V programovacím režimu máte k dispozici stejné funkce, jako na stroji, tj. můžete vytvářet programy

  • se smarT.NC (jen iTNC 530), v dialogu HEIDENHAIN, nebo podle DIN/ISO,
  • s grafickou podporou při zadání programu a při testu programu,
  • se všemi osvědčenými funkcemi, jako je například volné programování kontur FK.

Pracujete s originálním software pro řízení - to znamená bez problémů s kompatibilitou. Programy, vytvořené na programovacím pracovišti, běží na stroji, vybaveném aktuálním řízením. Předpokladem je, že verze NC software programovacího pracoviště odpovídá verzi software ve stroji.

Zvláště výhodné:
Všechny placené softwarové opce řízení ve stroji (u iTNC 530 také FCL funkce) jsou v programovacím pracovišti volně přístupné. To umožňuje uživatelům plné verze nebo bezplatné demoverze si vyzkoušet všechny funkce a důkladně je otestovat a poté se rozhodnout, zda se vyplatí upgrade na stroji.