MANUALplus 620 – CNC řízení pro soustruhy

Již mnoho let se osvědčuje v denním provozu řízení MANUALplus, pro které je charakteristické jak cyklové programování, tak možnost konvenčního manuálního obrábění. Aplikačně orientované cyklové programování umožňuje obsluze rychle a efektivně vytvářet a editovat programy přímo na soustruhu. 

Uvedení nového MANUALplus 620 rozšiřuje oblast využití jednovřetenových CNC soustruhů. V pracovním režimu smart.Turn učinil HEIDENHAIN další krok vpřed ve snadnosti používání. Srozumitelná hlavička programu ve tvaru formuláře, přednastavené globální proměnné, výběr opcí a přímá grafická podpora zajišťují rychlý a snadný provoz.Nové rozhraní smart.Turn je založeno na osvědčeném HEIDENHAIN DIN PLUS: smart.Turn vytváří DIN PLUS programy a poskytuje NC programátorovi i obsluze všechny potřebné informace při  běhu programu 

MANUALplus 620 je konstruován pro soustruhy s vřetenem, jedním suportem (X a Z osou), C osou nebo polohovatelným vřetenem  a naháněnými nástroji. Je určen pro horizontální i vertikální soustruhy a to jak s jednoduchými držáky nástrojů, tak i s revolverovou hlavou. Cyklové soustruhy jsou  obvykle používány v odvětví malo- a střední- seriové výroby. Obsluha MANUALplus 620 těží ze snadno pochopitelného cyklového programování, jehož pomocí lze rychle a efektivně obrábět dílce. V náročnějších aplikacích můžete využít nového výkonného programovacího režimu  smart.Turn. Tento režim je základem pro NC programování na CNC soustruzích. 

Nový způsob NC programování je snadno zvládnutelný, protože obsluha se nemusí potýkat s G nebo M funcemi, nebo strukturou programových bloků. Se smart.Turn využije snadno se učící formulářovou metodu programování.