EnDat: Osvědčená technologie rozhraní nyní s vlastní webovou stránkou

EnDat je ideálním rozhraním pro digitální systémy pohonů a regulační obvody polohy se snímači pro získávání naměřených hodnot. Proto výrobci strojů a zařízení na celém světě využívají přednosti datového přenosu pomocí EnDat. A proto lze rotační snímače, úhlové a lineární snímače od HEIDENHAIN, AMO, NUMERIK JENA, RSF a LEINE & LINDE dodat s rozhraním EnDat.

EnDat 3 završuje rodinu rozhraní EnDat a důsledně dále rozvíjí její silné stránky. K té patří především jednoduchá kabeláž, bezpečná komunikace (Functional Safety) a nové možnosti pro integraci přídavné senzoriky.

Veškeré informace o EnDat – jak o známých rozhraních EnDat 2.1 a EnDat 2.2 tak i o novém EnDat 3 rozhraní naleznete na samostatné domovské stránce: www.endat.com