Právní podrobnosti

VlastníkHEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař
CZECH REPUBLIC
Řídicí týmJan Stedry
Telefon+420 272 658 131
E-mailheidenhainheidenhaincz

   

Odmítnutí odpovědnosti v e-mailech

E-mail nám umožňuje rychlou a snadnou komunikaci. Zprávy nemají podpisy a mohou být upravovány třetími stranami. Společnost HEIDENHAIN posílá závazné smlouvy jako dopisy, skenované dopisy nebo faxy opatřené podpisy v souladu s podpisovými zásadami společnosti HEIDENHAIN.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost HEIDENHAIN nemůže zaručit správnost, přesnost a úplnost obsahu těchto webových stránek, a proto nemůže převzít odpovědnost za jakýkoli druh ztráty nebo poškození, vyplývajících přímo či nepřímo z použití obsahu těchto webových stránek.

Podobně nemůže společnost HEIDENHAIN převzít odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností, na něž mají návštěvníci přístup prostřednictvím hypertextových odkazů z těchto webových stránek. Za obsah webových stránek nenáležících společnosti HEIDENHAIN mají výlučnou odpovědnost jejich poskytovatelé. Autorská práva a ochranné známky, veškeré texty, ilustrace, grafiky, animace, videa a další obsah těchto webových stránek, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorskými a dalšími ochrannými právy. Duplikování, úpravy nebo používání výše uvedeného obsahu v dalších elektronických nebo tištěných publikacích je bez předběžného souhlasu společnosti HEIDENHAIN zakázané. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky chráněny zákonem o ochranných známkách. Patenty a značky prezentované na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti HEIDENHAIN.