Právní podrobnosti

VlastníkDR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5
83301 Traunreut
Německo
Řídicí týmThomas Sesselmann (předseda),
Hubert Ermer, Michael Grimm, Lutz Rissing
Telefon+49 8669 31-0
Telefax+49 8669 38609
E-mailinfoheidenhainde
Obchodní rejstříkTraunstein, HRB 275 · Sídlo Traunreut
DIČDE 131 557 292

Vyloučení odpovědnosti

Společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH nemůže zaručit správnost, přesnost a úplnost obsahu těchto webových stránek, a proto nemůže převzít odpovědnost za jakýkoli druh ztráty nebo poškození, vyplývajících přímo či nepřímo z použití obsahu těchto webových stránek.

Podobně nemůže společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH převzít odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností, na něž mají návštěvníci přístup prostřednictvím hypertextových odkazů z těchto webových stránek. Za obsah webových stránek nenáležících společnosti HEIDENHAIN mají výlučnou odpovědnost jejich poskytovatelé. Autorská práva a ochranné známky, veškeré texty, ilustrace, grafiky, animace, videa a další obsah těchto webových stránek, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorskými a dalšími ochrannými právy. Duplikování, úpravy nebo používání výše uvedeného obsahu v dalších elektronických nebo tištěných publikacích je bez předběžného souhlasu společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH zakázané. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky chráněny zákonem o ochranných známkách. Patenty a značky prezentované na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 

Odmítnutí odpovědnosti v e-mailech

E-mail nám umožňuje rychlou a snadnou komunikaci. Zprávy nemají podpisy a mohou být upravovány třetími stranami. Společnost HEIDENHAIN posílá závazné smlouvy jako dopisy, skenované dopisy nebo faxy opatřené podpisy v souladu s podpisovými zásadami společnosti HEIDENHAIN.