Společnost

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH je potěšena vašim zájmem o naši firmu a její výrobky. Níže uvedené informace vás seznámí se sběrem anonymních i osobních dat.

Sběr anonymních dat

Webové stránky společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH můžete v zásadě navštívit anonymně, tzn. aniž byste nám o sobě poskytli informace. Navštívíte-li naše webové stránky, naše servery v Německu standardně uloží IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb použitého pro vstup na naše stránky, webovou stránku, ze které jste naše stránky navštívili, soubory, které jste volali prostřednictvím naší přítomnosti na webu, datum vaší návštěvy a obecné informace o vašem prohlížeči. Tato data jsou vyhodnocována pouze pro statistické účely a jsou anonymní.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na počítači uživatele. Cookies používáme pouze pro usnadnění práce s našimi webovými stránkami. Osobní data mohou být uložena na individuálních stránkách v cookies pouze s vaším výslovným předchozím souhlasem, například kvůli zamezení nutnosti opětovně zadávat přístupová data. Informace z našich webových stránek můžete v principu vyvolávat, i když jste předtím ve svém prohlížeči cookies deaktivovali. Jestliže však cookies neakceptujete, může dojít k funkčním omezením týkajících se našich nabídek.

Sběr a zpracování osobních dat

Osobní data shromažďujeme a zpracováváme, pouze když jste nám tyto informace z vlastní iniciativy sdělili, např. vyplněním kontaktního formuláře nebo registrací pro osobní služby. Totéž platí také pro odpovědi na individuální otázky. Pokud jste nedali souhlas s jinými způsoby využití, jsou osobní data zadaná během registrace nebo při vyplňování formuláře uložena, zpracovávána a použita pouze pro účely, pro něž jste je zadali. O zamýšleném způsobu použití jste informování na příslušných webových stránkách a pro uložení a zpracování je požadován váš souhlas. Data jsou předávána pouze poskytovatelům služeb spojených s námi, např. pro odeslání vámi požadovaných informací písemnou formou. Poskytovatelé služeb jsou samozřejmě vázáni zachováním utajení a důvěrnosti dat. Jestliže na našich webových stránkách navštívíte oblast Kariéra kvůli online registraci nebo nabízeným službám, jsou vaše data také předána dalším firmám spojeným se společností DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Data nejsou předávána dalším třetím stranám. Pro ochranu před neoprávněným použitím jsou vaše data před odesláním a zpracováním zásadně zakódována.

Práva dotčených osob

Na vyžádání vás samozřejmě budeme písemnou formou informovat o jakýchkoli u nás uložených osobních datech a o jejich povaze. Vaše práva ohledně oprav, blokování a smazání dat, výslovně uvedená v dokumentu German Federal Data Protection Act (Německý federální zákon o ochraně dat), jsou zachována. S některými nabídkami, např. našimi informačními bulletiny, portálem Klartext nebo soukromou oblastí můžete také zobrazovat vaše vlastní data, upravovat je nebo mazat. Váš souhlas poskytnutý pro ukládání vašich osobních dat můžete také kdykoli zrušit odesláním krátké zprávy pro tento účel.

Webová analýza

Google Analytics

Tyto webové stránky používají pro statistické vyhodnocování přístupu návštěvníků Google Analytics, webovou službu společnosti  Google Inc. (“Google”). Uvědomte si, že služba Google Analytics byla rozšířena kódem “anonymizeIp” pro zabezpečení anonymity IP adres. Google Analytics rovněž používá cookies. Informace získané z cookies o použití těchto webových stránek jsou zpravidla odesílány do serveru Google v USA, kde jsou uloženy. Před uložením však Google zkrátí uživatelovu IP adresu. Google bude vygenerované informace používat v zájmu uživatele těchto webových stránek pro vyhodnocování jejich používání, za účelem sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a dalších služeb spojených s používáním stránek a internetu, které poskytne vlastníkovi. Zkrácené IP adresy, odeslané v souvislosti s Google Analytics, nebudou spojovány s jinými daty Google. Ukládání cookies lze zamezit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Uvědomte si však, že v takovém případě nemusí některé oblasti webových stránek správně fungovat. Kromě toho může dojít k odmítnutí získávání dat generovaných službou Google prostřednictvím cookies, souvisejících s webovými stránkami (včetně IP adres) a zpracování těchto dat službou Google. Pro tento účel si stáhněte a instalujte následující modul plug-in prohlížeče.  Link

Další informace

Společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, jakožto globální společnost, provozuje několik webových stránek na celém světě. Veškeré informace, které pošlete z libovolné země na některé z našich webových stránek, mohou být elektronicky předány na server některých z těchto webových stránek v jiné zemi. Tyto informace mohou být použity, uloženy a zpracovány na tomto místě, jinde než v zemi svého původu. Vaše osobní data jsou uložena a zpracována v souladu se směrnicemi o ochraně dat té země, v níž jsou webové stránky provozovány, ukládány a zpracovány.

Otázky a návrhy k ochraně dat. Máte-li jakékoli dotazy k ochraně dat, pošlete prosím e-mail na adresu infoheidenhainde