OCHRANA DAT

HEIDENHAIN s.r.o. těší Váš zájem o naši společnost a produkty. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a my se chceme cítit v bezpečí při návštěvě našich webových stránek.

§ 1 Informace týkající se shromažďování osobních údajů

(1) Informace o sběru osobních údajů návštěvníků našich webových stránek naleznete níže. Osobní údaje jsou všechna data, která mohou být pro vás osobně spojena, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatelů.

(2) Správce údajů je podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) je

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař
CZECH REPUBLIC
Tel.: 420 / 272 658 131
E-mail: heidenhainheidenhaincz

(see our legal details at https://www.heidenhain.cz/cs_CZ/o-firme/pravni-podrobnosti/).

Můžete kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů na adrese:

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař

Práva dotčených subjektů údajů jsou podrobně popsána v "§ 2 Vaše práva".

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (vaši e-mailovou adresu, stejně jako Vaše jméno a telefonní číslo, je-li to možné), budou u nás uloženy, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Kontaktní formulář je doplňkovou službou, která nám umožňuje rychle a jednoduše Vás kontaktovat (právní základ je článek 6 odst. 1 písm. F GDPR). Údaje, které vzniknou v tomto kontextu, vymažeme poté, co již není požadováno jejich ukládání, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání.

(4) Pokud se spoléháme na smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce našich nabídek nebo pokud chceme využít Vaše údaje k reklamním účelům, podrobně Vás budeme podrobně informovat o jednotlivých transakcích. Tímto způsobem Vám také ukážeme kritéria stanovená na dobu trvání skladování.

§ 2 Vaše práva

(1) Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů:

- právo na informace podle článku 15 GDPR,
- právo opravit informace podle článku 16 GDPR,
- právo na vymazání informací podle článku 17 GDPR,
- právo omezit zpracování informací podle článku 18 GDPR,
- právo na přenos dat podle článku 20 GDPR,
- právo vznést námitky proti zpracování informací podle článku 21 GDPR.

(2) Vaše práva můžete uplatnit pouze písemně (uznány jsou dopisy zaslané poštou). K zaslání použijte pouze tuto adresu:

HEIDENHAIN s.r.o.
Ochrana dat
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař
CZECH REPUBLIC

Do dopisu je potřeba uvést - Vaše jméno a adresu, stejně jako číslo zákazníka, pokud máte nějaké, a kontext zpracování Vašich osobních údajů. Pokud tyto informace chybí, nemůžeme vás ověřit ani garantovat vaše nároky na vaše práva podle GDPR.

(3) Máte také právo podat stížnost orgánu pro dohled nad ochranou údajů, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

(4) U některých nabídek, jako jsou naše informační bulletiny, portál Klartext a soukromá oblast, máte také možnost sami prohlížet data, modifikovat nebo je mazat nebo je měnit nebo odstranit.

§ 3 Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu

(1) Použijete-li webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo neposíláte žádné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč pošle našemu serveru. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující technické údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám ukázali naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost (právním základem je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR)

- IP adresa
- datum a čas dotazu
- časový rozdíl v porovnání s Greenwichovým průměrem (GMT)
- obsah dotazu (konkrétní stránky)
- stav přístupu / stavový kód HTTP
- objem dat přenášený v každém případě
- webová stránka, ze které pochází požadavek
- prohlížeč
- operační systém a jeho uživatelské rozhraní
- jazyk a verze prohlížečového softwaru

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou cookies uloženy v počítači, když navštívíte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s prohlížečem, který používáte, a prostřednictvím něhož přesouvá určité informace do agentury, která umístí soubor cookie (v tomto případě my). Soubory cookie nemohou iniciovat programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Jejich cílem je zpřístupnit internetovou službu uživatelsky příjemnějším a efektivnějším způsobem.

(3) Použití souborů cookie:
a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
- Přechodné cookies (viz b)
- Trvalé soubory cookie (viz c)

b) Dočasné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Jedná se konkrétně o soubory cookie relace. Uchovávají to, co je známo jako ID relace, což umožňuje, aby různé dotazy z Vašeho prohlížeče byly přiděleny ke společné relaci, což umožňuje rozpoznávání Vašeho počítače při návratu na naše webové stránky. Například to Vám brání v nutnosti registrovat se při každém volání nové stránky. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie se automaticky po uplynutí určitého času smazávají, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Jak dlouho zůstane soubor cookie v zařízení závisí na délce trvání nebo na vypršení platnosti příslušných souborů cookie, stejně jako na nastavení prohlížeče. Soubory cookie můžete v nastavení zabezpečení prohlížeče kdykoli smazat. S těmito soubory cookie si webové stránky mohou pamatovat Vaše informace a nastavení při příštím návštěvě. Díky tomu je přístup k webu rychlejší a snadnější, protože například nemusíte znovu nastavit požadovaný jazyk.

d) Můžete nastavit nastavení prohlížeče podle vlastního uvážení a například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo dokonce soubory cookie. Musíme zdůraznit, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. K tomu je obecně třeba poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

(2) Někdy využíváme externích poskytovatelů služeb pro zpracování vašich osobních údajů. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit třetím stranám, pokud spolu s našimi partnery nabízíme účast na akcích, soutěžích, smlouvách nebo podobných službách. Více informací získáte při zadávání osobních údajů a dále níže v popisu nabídky.

(4) V případě, že naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme Vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

§ 5 Žádosti o zaměstnání

V sekci Kariéra můžete poslat žádost přímo na uvedený email. V rámci on-line žádosti shromažďujeme informace potřebné pro přihlášku na HEIDENHAIN s.r.o.

Při požadavku na pozici budete požádáni o konkrétní osobní informace (včetně vašeho jména, adresy a e-mailové adresy). Rovněž jsou kladeny otázky týkající se pozice. Kromě toho je povinné uvést své předchozí zkušenosti s prací při podání žádosti na naši společnost.

S informacemi, které nám poskytnete, budeme zacházet důvěrně a předáme je pouze těm osobám, které se přímo podílejí na zpracování konkrétní žádosti o zaměstnání. Žádná informace nebude předána třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud nechcete zachovat svoji on-line žádost, můžete ji kdykoliv stáhnout písemně. Vaše údaje budou automaticky vymazány nejpozději po jednom roce, pokud jste nebyli do této doby najati nebo pokud jste dosáhli dohody o uchování vašich dat po uplynutí této doby.

Vaše práva jako dotčená osoba nejsou tímto zkrácena. Viz § 2.

Vzhledem k právním předpisům nemůžeme data vymazat bezprostředně po dokončení procesu podání žádosti.

Pokud vám v této době nemůžeme nabídnout vhodnou pozici, ale domníváme se, že je možné, že by Vaše žádost mohla být pro nás nebo některou z našich společností v budoucnu zajímavá, rádi Vám nabídneme, že vaše žádost bude uložena delší dobu. Požádáme Vás o Váš souhlas v samostatném e-mailu nebo poštou. Uložení můžete v budoucnu kdykoliv odvolat, což povede k okamžitému a neodvolatelnému odstranění Vašich dat.

§ 6 Námitka proti zpracování vašich údajů nebo odnětí jejich souhlasu

(1) Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout. Toto odstoupení od smlouvy ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste o tom informovali.

(2) Dokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyváženosti zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. To je případ, kdy zpracování není výslovně nutné pro splnění smlouvy s Vámi, jak je podrobně popsáno v následujících příslušných popisech funkcí. Při uvedení takové výhrady bychom Vás požádali, abyste nám sdělili důvod, proč bychom již neměli zpracovávat Vaše osobní údaje. V případě rozumné námitky se budeme zabývat situací, a buď zastavíme, nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo Vás budeme informovat o našich přesvědčivých a oprávněných důvodech pro další zpracování údajů.

(3) Samozřejmě můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely a analýzu dat kdykoli. Kontaktujte nás na následující adrese, abyste nás informovali o Vaší námitce:

HEIDENHAIN s.r.o.
Ochrana dat
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař
ČESKÁ REPUBLIKA

Uveďte prosím vaše jméno a adresu, stejně jako Vaše zákaznické číslo, pokud máte nějaké, když nás kontaktujete ohledně své námitky.

§ 7 Časopis Klartext

(1) V časopise Klartext (dvě edice ročně) Vás informujeme o produktech, dalších technických detailech a službách nabízených společností HEIDENHAIN. Po přidání do distribučního seznamu Vám zašleme časopis.

(2) Přihlašujete se prostřednictvím registračního formuláře, na jehož konci musíte potvrdit souhlas s použitím zadaných údajů. Uložené údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zaslání časopisu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. A) GDPR.

(3) Svůj souhlas s odesláním časopisu můžete kdykoli zrušit, a tak se odhlásit od časopisu. Váš souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu [klartext@heidenhain.de].

(4) Aplikace Klartext slouží pouze k vizuálnímu zobrazení časopisu. Při používání aplikace Klartext nejsou přenášeny žádné osobní údaje.

§ 8 Použití portálu "HESIS"

(1) Žádost o přístup musí být podána písemně (poštou) a obdržíte také uživatelské jméno a heslo poštou. Chcete-li používat náš portál, musíte se přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla.

(2) Používáte-li náš portál, zpracujeme Vaše údaje požadované pro plnění smlouvy, dokud Váš účet zcela nevymažeme. Kromě toho ukládáme dobrovolné údaje, které nám poskytnete při používání portálu, pokud sami neodebíráte údaje. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR. Ostatní účastníci portálu nemají přístup k vašim datům.

(3) Další informace naleznete v části "Podmínky použití" při registraci pod
https://www.heidenhain.de/de_EN/company/terms-of-use/.

§ 10 Použití služby Google Analytics a Map Google

(1) Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu web analytics společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu Vaší návštěvy webových stránek. Informace generované cookie během vaší návštěvy webových stránek jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je na webové stránce aktivována anonymizace IP, vaše adresa IP bude zkrácen nejprve společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a poté zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem vlastníka webové stránky, aby zhodnotila Vaši návštěvu webových stránek, aby sestavila přehledy o aktivitách na webu a dalších službách spojených s používáním webové stránky a internetu a poskytl je vlastníkovi.

(2) IP adresa přenášená Vaším prohlížečem do Google Analytics nebude spojena s jinými údaji shromážděnými společností Google.

(3) Můžete nastavit software prohlížeče, aby se zabránilo ukládání souborů cookie; je třeba upozornit, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit shromažďování dat generovaných cookie, která souvisí s Vaší návštěvou webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako zpracování těchto dat společností Google, stažením plug-in prohlížeče, který je k dispozici níže uvedený odkaz a následnou instalaci:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Máte také možnost deaktivovat shromažďování Vašich údajů o použití pro tento web. V takovém případě je nastaven speciální cookie opt-out, který brání budoucímu shromažďování údajů o Vašem využití při návštěvě tohoto webu..

(5) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". To znamená, že zkrácené formy adres IP se používají pro další zpracování, což znemožňuje jejich propojení s jakýmkoli jednotlivcem. Pokud údaje shromážděné během používání vašeho webu obsahují nějaké osobní údaje, osobní údaje se okamžitě vymažou a není možná žádná souvislost mezi Vámi a údaji.

(6) Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek a ke pravidelnému vylepšování. Na základě shromážděných statistik můžeme zlepšit naše nabídky a učinit z nich pro Vás zajímavější jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR.

(7) Mapy Google. Mapy Google používáme na některých našich webech. To nám umožňuje ukázat interaktivní mapy přímo na webu a usnadňuje vám používat funkci mapy. Navštívením webových stránek společnost Google obdrží informace, které jste získali na příslušné podstránce našeho webu. Dále jsou předávány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Data jsou přenášena bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, jímž jste přihlášeni, nebo zda nemáte žádný účet Google. Pokud jste přihlášeni do Googlu, vaše data jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si přejete, aby nebyl přiřazen k vašemu profilu na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google uchovává vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo návrhu svého webu v souladu s jeho požadavky. Tento způsob použití (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) je speciálně za účelem poskytování reklamy podle potřeby a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření tohoto profilu uživatele; abyste je mohli uplatnit, musíte kontaktovat společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatele plug-inu lze nalézt v prohlášeních o ochraně údajů poskytovatele.

(8) Informace o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky uživatele: www.google.com/analytics /terms/us.html; Přehled ochrany dat: support.google.com/analytics/answer/6004245; Prohlášení o ochraně údajů:policies.google.com/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává Vaše osobní údaje v USA a přihlásila se k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Cookiebot

(1) Vytvořili jsme nástroj pro souhlas se soubory cookie s názvem „cookiebot“, abychom Vám nabídli možnost odsouhlasit použití cookies. Cookiebot je produkt společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Cookiebot zobrazí seznam souborů cookie podle funkčních skupin. Vysvětluje rozdělení cookies do skupin a jednotlivých cookies a také dobu jejich uložení.

(2) Pomocí nástroje cookiebot informujeme naše uživatele o použitých cookies na našich webových stránkách a nabízíme jim, aby se rozhodli o jejich užití. Pokud uživatel vyjádří souhlas s použitím Cookies, budou protokolována následující data: anonymní IP adresa uživatele, datum a hodina souhlasu, webový prohlížeč uživatele, URL poskytovatele, anonymní, náhodný a šifrovaný klíč, soubory Cookies povolené uživatelem (Cookie status), které slouží jako prokázání souhlasu. Šifrovaný klíč a cookies status se ukládají na zařízení uživatele a web si je zapamatuje, takže při opětovném přístupu na web se porovnává stav souborů cookies. Uživatel může uložení a používání Cookies blokovat nebo mu zabránit a ukončit instalaci změnou nastavení ve svém prohlížeči. Tento soubor Cookie je automaticky po 12 měsících odstraněn.

(3) Právním základem je čl. 6 odst.1 písm. f) a c) GDPR. Naším zájmem je především uživatelská přívětivost webových stránek v souladu s právními požadavky GDPR. Společnost Cybot nabízí další informace o ochraně údajů pod následujícím odkazem: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

§ 13 Google reCAPTCHA

(1) “Google reCAPTCHA” (dále jen “reCAPTCHA”) používáme na našich webových stránkách. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

(2) Pomocí reCAPTCHA se má kontrolovat, zda jsou data na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadána člověkem nebo automatizovaným programem. Pro tento účel reCAPTCHA na základě různých charakteristik analyzuje chování návštěvníka webových stránek. Tato analýza začíná automaticky po vstupu návštěvníka na webové stránky. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání návštěvníka na webových stránkách nebo akce, které uživatel provádí myší). Data získaná analýzou jsou předávána společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně v pozadí. Návštěvník webových stránek není na probíhající analýzu nijak upozorněn.

(3) Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f) zákona DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím, automatickým špehováním a spamem.

(4) V rámci použití funkce reCAPTCHA může dojít k předání dat společnosti Google. Pro tento případ jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek, včetně EU standardních tříd ochrany dat. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a případně státní úřady USA mohou mít přístup k datům uloženým společností Google. Další informace o Google reCAPTCHA, jakož i prohlášení společnosti Google o ochraně dat jsou uvedeny v následujících odkazech: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

§ 14 Google Analytics Remarketing

(1) Our website uses the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This service is provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

(2) This functionality makes it possible to link target audiences created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows personalized, interest-focused advertising that has been tailored to you based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g., a cell phone) to also be displayed on another one of your devices (e.g., tablet or PC). To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users who are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create target audiences for cross-device advertising.

(3) Pursuant to Article 6, Paragraph 1, Sentence 1, Letter a, of the GDPR, the legal basis for this data processing is your consent that you granted through the cookie banner. You may revoke your consent for the future at any time by opening and changing your cookie settings. You can configure your browser software to prevent it from storing cookies, but you may then not be able to use all of the functions of this website. You can also prevent Google’s collection of the cookie-generated data related to your visit to the website (including your IP address), as well as the processing of these data by Google, by either withholding your consent to having the cookie placed or by permanently opting out of cross-device remarketing/targeting by turning off personalized advertising in your Google Account; to do so, follow this link: www.google.com/settings/ads/onweb/.

(4) The recipient of the data is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, as a data processor. For this purpose, we have concluded an order processing contract that includes the EU standard data protection clauses with Google. Google LLC, headquartered in California, United States. If applicable, U.S. authorities can access the data stored at Google.

(5) For more information and the data privacy regulations, see the Google Privacy Policy: www.google.com/policies/technologies/ads/

§ 15 Google Ads

(1) Google Ads is an advertising platform from Google LLC, where advertisers can place advertisements that are based primarily on the search results obtained during the use of the advertiser's own services.

(2) Google Ads uses personal data for the personalization of advertisements and cookies, as well as for personalized and non-personalized advertising. In addition, locally stored tags are acquired.

(3) The purpose of data collection and processing is personalized advertising tailored to the customer. The legal basis for this is your consent in accordance with Article 6, Paragraph 1, Letter a, of the GDPR.

(4) Google Ads belongs to Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.