Kvalita a životní prostředí

Kvalita

Již v roce 1930 stanovil Dr. Johannes HEIDENHAIN službu zákazníkům, nejvyšší kvalitu a stálý vysoký rozvoj jako základ podnikatelského úspěchu.  To platí dodnes jak pro naši práci, tak pro naše jednání. Požadavky na nejvyšší kvalitu platí nejenom pro naše produkty, ale i pro veškeré činnosti naší firmy. Vysoký standard kvality HEIDENHAIN potvrzuje také certifikát dle ISO 9001.

Životní prostředí

Vedle kvality nastavuje HEIDENHAIN měřítka také v ochraně životního prostředí. A to jak zavedením recyklovatelných produktů s dlouhou životností, tak šetřením surovin a energií podle normy ISO 14001. Ověřením dle EMAS (Eco-Management and Audit-Scheme) posílil mimochodem HEIDENHAIN také snahu o trvalý rozvoj, který má být dlouhodobě ekonomický, ekologický ale také sociálně přijatelný.