Monitoringu a kontrole větrných turbín

Pro zvýšení účinnosti a životnosti větrné elektrárny potřebuje řídicí systém spolehlivé údaje o zatížení konstrukce a vibracích listů rotoru, rámu stroje a věže v reálném čase. Díky znalosti těchto informací lze do řídicího systému snadno integrovat strategie aktivního řízení zátěže i monitorovací funkce.

Optimální výkon větrných turbín
Monitorovací platforma pro univerzální použití na velkých konstrukčních dílech

List rotoru

Senzory v listech rotoru přesně měří jednotlivá zatížení. Získané údaje umožňují jak cílené sledování stavu, tak použití nových typů řídicích koncepcí pro vyšší účinnost a výnosnost. Srovnání vypočtených údajů s přesnými údaji z měření poskytuje cenné informace pro návrh nového vývoje.

Strojovna

Strojovna je vystavena mnoha složitým zatížením jako nosná konstrukce hlavních součástí, generátoru a převodovky a jako spojovací článek mezi rotorem a věží. Měřicí zařízení ESR a ESL mohou zjišťovat relativní pohyby součástí mezi sebou, zjišťovat informace o opotřebení a únavě součástí, a tím omezit nákladné provozní poruchy na minimum.

Věž

S trendem stále větších průměrů rotorů a výšek gondol se zvyšuje zatížení věže a základů větrné turbíny. Ve většině případů se zvyšují konstrukční a logistické požadavky. Optimalizované řízení, založené na senzorech, může snížit působící zatížení, a tím i velikost součástí a náklady na materiál.

Vyšší výkon a ochrana vašeho systému díky
Monitoringu a kontrole větrných turbín

Optimální výkon

  • Nepřetržité monitorování systému
  • Přesná reakce na změny podmínek prostředí

Flexibilní systémové řešení

  • Realizace moderních řídicích a monitorovacích funkcí
  • Kompaktní design systému díky sběrnici EndDat 3

Praktické provedení

  • Dlouhodobě stabilní snímače s vysokým rozlišením a velkým rozsahem měření
  • Vysoká mechanická a elektrická ochrana snímačů, elektroniky a spojovací techniky
  • Bezúdržbové komponenty

Jednoduchý koncept montáže

  • Malé náklady za montáž a uvedení do provozu
  • Jednoduchá instalace a kabeláž – zejména mezi listem rotoru a věží
Ve vývoji