Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN na EMO 2023:
Redukování stopy CO2 a snižování nákladů

Řešení, díky nimž jsou obráběcí stroje efektivnější z hlediska zdrojů a nákladů díky zkrácení hlavních a vedlejších časů nebo prostojů, jsou jistě nejúčinnějšími opatřeními ke snížení spotřeby energie v dílně. Proto je EMO 2023 u společnosti HEIDENHAIN ve znamení řešení pro ještě vyšší spolehlivost procesů s ještě menší stopou CO2.

Vyrábět rychleji, dosahovat vyšší kvality, být produktivní déle a přitom šetřit zdroje – to jsou požadavky dnešní výroby. Aby bylo dosaženo těchto cílů, uživatelé očekávají, že jejich stroje vyrobí více třísek za kratší dobu s perfektními výsledky obrábění již od první součásti při redukované stopě CO2. Inteligentní řešení fy HEIDENHAIN otevírají široké možnosti pro maximální výkon, spolehlivost procesů a nákladovou efektivitu.

Dotykové sondy TS 460 a TS 760 od společnosti HEIDENHAIN: Získejte produktivní čas

Seřizování nebo měření obrobků rychleji a během probíhajícího procesu: Obrobková dotyková sonda TS 460 od HEIDENHAIN umožňuje velmi vysoké měřicí posuvy až 3000 mm/min. Uživatelé získají výsledné zkrácení doby snímání až o 30  % jako cenný produktivní čas ve své dílně. Kromě toho TS 460 s integrovanými ofukovacími tryskami nabízí vysokou přesnost měření, protože kontaktní povrch lze před procesem snímání očistit od třísek, které by mohly zkreslit výsledek měření. A volitelně může být vybaven účinnou ochranou proti kolizi, která nejen zabrání drahým škodám, ale také přeruší tepelnou vazbu dotykové sondy.

Dotyková sonda TS 760 od HEIDENHAIN umožňuje měření obrobku se zvláště vysokou 3D-přesností a velmi nízkými snímacími silami. Díky tomu je zvláště vhodná pro přesné součásti při výrobě forem a vysoce citlivé obrobky. A také pracuje s měřicími posuvy až 1000 mm/min, rovněž s vysokým výkonem.

Snímače LC a RCN od fy HEIDENHAIN: O 99 % méně CO2

V oblasti strojních součástí představuje HEIDENHAIN lineární snímače LC a úhlové snímače RCN s optimalizovanou optikou pro jasný výhled i při tekutých nečistotách a kondenzaci. V mnoha případech fungují přístroje spolehlivě i bez stlačeného vzduchu. To zjednodušuje systém těsnicího vzduchu, takže lze využít výhod detekce polohy v Closed Loop s výrazně sníženými náklady na systém. Kromě toho, pokud se obejdete bez těsnicího vzduchu, sníží se stopa CO2 stroje až o 99 %. Pro výpočet potenciálu konkrétních úspor je na domovské stránce společnosti Heidenhain k dispozici speciální online nástroj: https://www.heidenhain.com/co2footprint

LB 383C od společnosti HEIDENHAIN: Standard pro dlouhé osy

Zapouzdřený lineární snímač LB 383C od společnosti HEIDENHAIN je novým specialistou na měření polohy u strojů s dlouhými osami. Je k dispozici pro měření až do 72 m. Nový LB 383C je díky svému výkonnému snímání zvláště odolný vůči znečištění a zároveň velmi tuhý ve směru měření. To zvyšuje spolehlivost procesu a umožňuje výrazně vyšší regulační parametry v řídicím systému, tedy vyšší výkon stroje. A LB 383 C šetří náklady. Protože jeho profily jsou přizpůsobeny profilům lineárních snímačů LC 200. Tím se nejen sníží skladové zásoby, ale také se stanou nadbytečnými speciální konektory pro stlačený vzduch.

HEIDENHAIN zanechává ve výrobě zelené stopy: Řídicí systém nové úrovně TNC7, přístroje pro měření délky řady LC, senzory, jako je TD 110 nebo software StateMonitor pro sběr dat stroje, zvyšují produktivitu a spolehlivost procesu.
Dotyková sonda TS 460 od společnosti HEIDENHAIN zkracuje dobu snímání až o 30 % a věnuje uživatelům cenný výrobní čas.
Se zapouzdřenými snímači LC a RCN od společnosti HEIDENHAIN lze zjednodušit systém těsnicího vzduchu obráběcího stroje. Stopa CO2 se sníží až o 99 % a sníží se náklady na systém.
Nový lineární snímač LB 383C od společnosti HEIDENHAIN pro stroje s dlouhými osami: vyšší výkon a spolehlivost procesu, nižší náklady na skladování.
Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz