Menü überspringen
HEIDENHAIN Ucompany

Pracujte produktivněji s HEIDENHAIN

Produkty HEIDENHAIN se starají o to, aby stroje a zařízení pracovaly produktivněji a s vyšší efektivitou. Od roku 1948 – nového začátku firmy v Traureutu, SRN – dodal HEIDENHAIN až do dnešních dnů celosvětově téměř 6 milionů lineárních snímačů, více než 15 milionů rotačních a úhlových snímačů, cca 500.000 indikací polohy a 260.000 TNC řízení. Tato historie a zkušenost vám i do budoucna zajistí, že jste HEIDENHAIN zvolili správně.

Nepřetržitá snaha o technicky špičkové produkty v kombinaci s vytrvalostí, orientací na zákazníky a praxi tvoří základ pro práci v HEIDENHAIN. Výměna zkušeností s výzkumem a vývojem na jedné straně a uživateli a zákazníky na druhé straně je naším dlouhodobým programem. Znalosti metod a techniky měření délek a úhlů jsou často využívány k řešení, šitým uživatelům „na míru“.  K tomu patří také měřící a zkušební přístroje, vyvinuté a vyrobené  pro mnoho standartových laboratoří po celém světě, stejně jako úhlové snímače pro různé teleskopy a satelitní přijímací antény. Z takto získaných zkušeností pak samozřejmě profitují také sériově vyráběné produkty.