DAkks kalibrace dle DIN EN ISO/IEC 170025

Měřící laboratoř HEIDENHAIN byla v roce 1994 akreditována pro měření digitálních lineárních a úhlových snímačů dle normy DIN EN ISO/IEC 170025.

Německá akreditační kancelář (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, dříve Deutscher Kalibrierdienst / DKD) zkouší a kontroluje měřící laboratoř a potvrzuje personální a technicko-metrologickou kompetenci HEIDENHAIN v rámci akreditace.

DAkkS kalibrace prováděné naší laboratoří dávají uživateli jistotu o správnosti měření digitálními lineárními a úhlovými snímači. Při kalibraci je vystaven kalibrační protokol (certifikát), který dokumentuje všeobecně uznávanou zpětnou zjistitelnost snímače nezávislou a neutrální instituci.

Máte technický dotaz?

FAQ