DAkks kalibrace dle DIN EN ISO/IEC 170025

Měřící laboratoř HEIDENHAIN byla v roce 1994 akreditována pro měření digitálních lineárních a úhlových snímačů dle normy DIN EN ISO/IEC 170025.

Německá akreditační kancelář (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, dříve Deutscher Kalibrierdienst / DKD) zkouší a kontroluje měřící laboratoř a potvrzuje personální a technicko-metrologickou kompetenci HEIDENHAIN v rámci akreditace.

DAkkS kalibrace prováděné naší laboratoří dávají uživateli jistotu o správnosti měření digitálními lineárními a úhlovými snímači. Při kalibraci je vystaven kalibrační protokol (certifikát), který dokumentuje všeobecně uznávanou zpětnou zjistitelnost snímače nezávislou a neutrální instituci.

Kontaktní

Tel. +49 8669 31-3121

service.orderheidenhainde

Máte technický dotaz?

FAQ

Technical support

NC Support Helpline
+49 8669 31-3101
service.nc-supportheidenhainde

PLC Programming Helpline
+49 8669 31-3102
service.plcheidenhainde

NC Programming Helpline
+49 8669 31-3103
service.nc-pgmheidenhainde

Encoders Helpline
+49 8669 31-3104
service.ms-supportheidenhainde

Application Programming Helpline
+49 8669 31-3106
service.appheidenhainde

Replacement Parts and Repairs Helpline
Germany: +49 8669 31-3121
International: +49 8669 31-3123
service.orderheidenhainde

Please use our request form to send us a question.

Request form