Moduly snímače úhlu

Moduly snímače úhlu společnosti HEIDENHAIN jsou kombinací snímače úhlu a vysoce přesných a optimálně vzájemně seřízených ložisek. Vyznačují se kompaktní konstrukcí, vysokým stupněm přesnosti měření i uložení, velmi vysokým rozlišením a nejvyšší úrovní opakovatelnosti. Nízký počáteční moment umožňuje plynulý pohyb. Díky jejich konstrukci plně definovaných a testovaných složených komponent je také obsluha a instalace velice snadná.

Nastavení
Od té doby co společnost HEIDENHAIN vyrábí ložiska i snímače, jsou obě funkční sestavy vysoce integrované. Oproti konvenčním řešením je zapotřebí méně součástí, a tím pádem i méně spojů. To umožňuje velice kompaktní a tuhou konstrukci s velice malou celkovou výškou. V současné době se dodávají moduly snímače úhlu s dutými hřídelemi 10 mm, 35 mm a 100 mm.

Vlastnosti
Použitá válečková ložiska jsou speciálně přizpůsobena požadavkům vysoce přesných rotačních os. Význačnými vlastnostmi je velmi vysoká přesnost vodicích drah, vysoká tuhost, nízký počáteční moment a konstantní trvalý moment. Současně byl kladen důraz na kompaktní rozměry a co nejnižší hmotnost. Vysoké rychlosti a zatížení nemají primární důležitost. Snímače splňují požadavky metrologických aplikací. Nejdůležitější vlastností je vysoké rozlišení, vynikající kvalita signálu a co nejlepší opakovatelnost, i při změnách provozní teploty. Dle požadavků lze používat inkrementální nebo absolutní snímače.

Výhody
Moduly snímače úhlu jsou kombinací uložení a snímače. Společnost HEIDENHAIN již vytvořila potřebnou sestavu a nastavení. To znamená, že parametry modulů snímačů úhlu již byly definovány a testovány podle specifikací zákazníka. Jednoduché mechanické rozhraní eliminuje všechny kritické montážní procesy. To nejenom významně zjednodušuje instalaci, ale je zde též záruka, že v aplikaci bude dosaženo zadané přesnosti. Komplikované přizpůsobování jednotlivých komponent, jakož i prostředí stroje není nutné a odpadá i časově náročné testování.

Reprodukovatelná přesnost vodicích drah: rozhodující charakteristika uložení
Absolutní přesnost vodicích drah nezatíženého vzduchového uložení je bez diskuse v mnoha případech lepší než valivá ložiska. V mnoha aplikacích je však nejvyšší možná reprodukovatelná přesnost vodicí uložení dráhy rozhodujícím faktorem. Bereme-li tento aspekt v úvahu, mohou být moduly snímačů úhlu skutečnou alternativou pro osy se vzduchovým uložením, protože opakovatelnost valivých ložisek společnosti HEIDENHAIN je srovnatelná s přesností vodicích drah se vzduchovým uložením. Tuhost valivých ložisek společnosti HEIDENHAIN je navíc nejméně 10krát větší než u vzduchového uložení podobných rozměrů. To znamená, že jsou pro osy pod zatížením skutečně přesnějším řešením. Valivá ložiska jsou navíc obecně méně citlivá na rázové zatížení a nevyžadují regulovanou dodávku vzduchu; díky tomu jsou robustnější a snáze se s nimi manipuluje.

Aplikační oblasti

Moduly snímače úhlu jsou určené pro nízké až střední otáčky hřídele a střední zatížení, s vysokou až velmi vysokou přesností uložení a nejvyšším stupněm opakovatelnosti. Jsou vhodné pro specifické požadavky metrologických aplikací. Typickými aplikacemi proto jsou laserové sledovače (trackery) pro metrologii, vysoce přesné otočné stoly v měřicích strojích a stroje pro manipulaci se substrátovými disky v elektronickém průmyslu. Mohou být také použity v obráběcích strojích s malým zatížením, jako jsou elektroerozivní stroje a stroje pro mikrometricky přesnou výrobu.