Vyhodnocovací elektroniky pro metrologické aplikace

Vyhodnocovací elektroniky pro metrologické aplikace poskytují mnoho funkcí pro získávání měřených dat a statistické vyhodnocování měřených hodnot.

Vyhodnocovací elektroniky QUADRA-CHEK pro profilové projektory, měřicí mikroskopy, 2-D a video měřicí stroje, jakož i měřicí body CMM na 2-D obrysech, podle verze buď automaticky nebo ručně pomocí nitkového kříže, optickou detekcí hran nebo videokamerou se zobrazením živého obrazu v reálném čase a s integrovaným zpracováním obrazu. Pro 3-D obrysy jako jsou roviny, válce, kužele a koule se měřicí body ukládají snímáním dotykovou sondou.

Ve volitelné CNC verzi pracují také jako plnohodnotné řídicí systémy pro polohování os a mohou automaticky vykonávat měřicí programy.

Úlohy 2-D a 3-D měřeníDisplejFunkceModel
QUADRA-CHEK 2000
Vyhodnocovací elektronika pro: 
• Profilové projektory 
• Měřicí mikroskopy
• 2-D měřicí stroje

Barevný dotykový displej• Získávání 2-D geometrických prvků měřením, konstrukce a definování geometrií 
• Získávání měřených bodů nitkovým křížem
• Tvorba měřicích programů (teach-in) 
• Zadávání tolerancí a grafické zobrazení výsledků měření  
• Tvorba a výstup protokolů měření 
• Správa uživatelů
• Measure Magic: automatické rozpoznávání geometrií

QC 2013 

QC 2023

QC 2093

QUADRA-CHEK 3000
Vyhodnocovací elektronika pro: 
• Profilové projektory 
• Měřicí mikroskopy
• 2-D měřicí stroje
• Video měřicí stroje 
Barevný dotykový displej• Získávání 2-D geometrických prvků měřením, konstrukce a definování geometrií
• Získávání měřených bodů nitkovým křížem
• Tvorba měřicích programů (teach-in) 
• Zadávání tolerancí a grafické zobrazení výsledků měření 
• Tvorba a výstup protokolů měření
• Správa uživatelů
• Measure Magic: automatické rozpoznávání geometrií
QC 3014 NC
QC 3024 NC
IK 5000 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika jako univerzální počítačové řešení pro
• Měřicí mikroskopy
• Measuring microscopes
• Video měřicí stroje
• Souřadnicové měřicí stroje
Obrazovka počítače• Měření 2-D a 3-D prvků (v závislosti na verzi)
• Bodové měření s nitkovým křížem
• Programování prvků a dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
• Zadávání tolerancí
• Import výkresů CAD pro přímé porovnání
• 3-D profilování (volitelně; pouze s dotykovou sondou)
IK 5000
Úlohy měření a testování              DisplejFunkceModel
ND 200
Vyhodnocovací elektronika pro
• Měřicí zařízení
• Seřizovací a kontrolní zařízení
• SPC kontrolní stanice
Barevný• Metrologické a statistické funkce (třídění a kontrola tolerancí, měřicí řady, SPC)ND 287
GAGE-CHECK 2000
Vyhodnocovací elektronika pro
• Polohovací zařízení
• Měřící příslušenství 
Barevná dotyková obrazovka• Přesné snímání měřených hodnot a přesné polohování v metrologických aplikacích
• 100 presetů
• Série měření se záznamem max. a min. hodnot
• Záznam rozdílů mezi min. a max. hodnotami (rozsah)
• Přenos dat – ručně, plynule, nebo při povelu dotykové sondy
• Uživatelská administrace
• Možnost nastavení zobrazení každé z os jako lineární, nebo úhlové

GC 2013

GC 2023
GC 2093

ND 2100G GAGE-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Vícebodové kontrolní přístroje
• SPC kontrolní stanice
Barevný• Programování až 100 dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
• Třídění a kontrola tolerancí pomocí tolerančních a výstražných limitů
• Měřicí řady s ukládáním min./max. hodnot
• Zadávání vzorů a tolerancí
• Funkce pro statistické řízení procesů (SPC)
ND 2104G
ND 2108G
EIB 700
Vyhodnocovací elektronika pro
• Testovací stanice 
• Vícebodové kontrolní přístroje  
• Mobilní získávání dat
Obrazovka počítače• Přesná měření polohy až do obnovovací frekvence 50 kHz 
• Programovatelné vstupy měřených hodnot
• Interní a externí spouštění měřených hodnot
• Paměť měřených hodnot pro cca 250 000 měřených hodnot na kanál
• Připojení k počítačovým systémům vyšší úrovně přes ethernetové rozhraní
EIB 741
IK 220
Vyhodnocovací elektronika pro instalaci v počítačových systémech s PCI rozhraním pro
• Měřicí a testovací stanice
Obrazovka počítače• Programovatelné vstupy měřených hodnot
• Interní a externí spouštění měřených hodnot
• Paměť měřených hodnot pro 8192 měřených hodnot na kanál

IK 220