Vyhodnocovací elektroniky pro metrologické aplikace

Vyhodnocovací elektroniky pro metrologické aplikace poskytují mnoho funkcí pro získávání měřených dat a statistické vyhodnocování měřených hodnot.

Vyhodnocovací elektroniky QUADRA-CHEK pro profilové projektory, měřicí mikroskopy, 2-D a video měřicí stroje, jakož i měřicí body CMM na 2-D obrysech, podle verze buď automaticky nebo ručně pomocí nitkového kříže, optickou detekcí hran nebo videokamerou se zobrazením živého obrazu v reálném čase a s integrovaným zpracováním obrazu. Pro 3-D obrysy jako jsou roviny, válce, kužele a koule se měřicí body ukládají snímáním dotykovou sondou.

Ve volitelné CNC verzi pracují také jako plnohodnotné řídicí systémy pro polohování os a mohou automaticky vykonávat měřicí programy.

Úlohy 2-D a 3-D měřeníDisplejFunkceModel
ND 100 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
Mono-chromatický• Měření 2-D prvků
• Bodové měření s nitkovým křížem
• Grafické zobrazení výsledků měření ND 122

ND 122 

ND 123

ND 1200 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
• 2-D měřicí stroje
Mono-chromatický• Měření 2-D prvků
• Funkce Measure Magic
• Bodové měření s nitkovým křížem
• Programování prvků a dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
ND 1202
ND 1203
ND 1204
ND 1300 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
• Video měřicí stroje
Barevný dotykový displej
 
• Měření 2-D prvků
• Funkce Measure Magic
• Bodové měření s nitkovým křížem
• Programování prvků a dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
ND 1302
ND 1303
ND 1304
ND 1400 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Ručně ovládané souřadnicové měřicí stroje
Barevný dotykový displej• Měření 2-D a 3-D prvků
• Body měřené dotykovou sondou, nitkovým křížem nebo pevnými snímacími prvky
• Funkce Measure Magic
• Programování prvků a dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
• Uložit lze pět souřadných systémů
• Správa dotykových sond
ND 1404
QUADRA-CHEK 3000
Vyhodnocovací elektronika pro: 
• Profilové projektory 
• Měřicí mikroskopy
• 2-D měřicí stroje
• Video měřicí stroje 
Barevný dotykový displej• Získávání 2-D geometrických prvků měřením, konstrukce a definování geometrií
• Získávání měřených bodů nitkovým křížem
• Tvorba měřicích programů (teach-in) 
• Zadávání tolerancí a grafické zobrazení výsledků měření 
• Tvorba a výstup protokolů měření
• Správa uživatelů
• Measure Magic: automatické rozpoznávání geometrií
QC 3014 NC
QC 3024 NC
IK 5000 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika jako univerzální počítačové řešení pro
• Měřicí mikroskopy
• Measuring microscopes
• Video měřicí stroje
• Souřadnicové měřicí stroje
Obrazovka počítače• Měření 2-D a 3-D prvků (v závislosti na verzi)
• Bodové měření s nitkovým křížem
• Programování prvků a dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
• Zadávání tolerancí
• Import výkresů CAD pro přímé porovnání
• 3-D profilování (volitelně; pouze s dotykovou sondou)
IK 5000
Úlohy měření a testování              DisplejFunkceModel
ND 200
Vyhodnocovací elektronika pro
• Měřicí zařízení
• Seřizovací a kontrolní zařízení
• SPC kontrolní stanice
Barevný• Metrologické a statistické funkce (třídění a kontrola tolerancí, měřicí řady, SPC)ND 287
ND 1100 QUADRA-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Polohovací zařízení
• Měřicí přípravky
Mono-chromatický• Měřicí řady s ukládáním min./max. hodnotND 1102
ND 1103
ND 1104
ND 2100G GAGE-CHEK
Vyhodnocovací elektronika pro
• Vícebodové kontrolní přístroje
• SPC kontrolní stanice
Barevný• Programování až 100 dílů
• Grafické zobrazení výsledků měření
• Třídění a kontrola tolerancí pomocí tolerančních a výstražných limitů
• Měřicí řady s ukládáním min./max. hodnot
• Zadávání vzorů a tolerancí
• Funkce pro statistické řízení procesů (SPC)
ND 2104G
ND 2108G
MSE 1000
Modulární vyhodnocovací elektronika pro
• Vícebodové kontrolní přístroje
• SPC kontrolní stanice
Obrazovka počítače
 
• Modulární konstrukce
• Konfigurování dle požadavků
• Různá rozhraní
• Rychlá komunikace s počítačovými systémy vyšší úrovně
• Univerzální výstupy
MSE 1000

EIB 700
Vyhodnocovací elektronika pro
• Testovací stanice 
• Vícebodové kontrolní přístroje  
• Mobilní získávání dat
Obrazovka počítače• Přesná měření polohy až do obnovovací frekvence 50 kHz 
• Programovatelné vstupy měřených hodnot
• Interní a externí spouštění měřených hodnot
• Paměť měřených hodnot pro cca 250 000 měřených hodnot na kanál
• Připojení k počítačovým systémům vyšší úrovně přes ethernetové rozhraní
EIB 741
IK 220
Vyhodnocovací elektronika pro instalaci v počítačových systémech s PCI rozhraním pro
• Měřicí a testovací stanice
Obrazovka počítače• Programovatelné vstupy měřených hodnot
• Interní a externí spouštění měřených hodnot
• Paměť měřených hodnot pro 8192 měřených hodnot na kanál

IK 220