HEIDENHAIN-SPECTO

Vysoký stupeň krytí

  •  Stupeň krytí až IP67

Kompaktní rozměry

  • Šířka stanice 15 mm

Vedení s kuličkovými ložisky

  •  Vedení s kuličkovými ložisky s nízkým třením
  • Vysoce přesná měřicí smyčka

Odolná konstrukce

Vlastnosti

Rozsah měření12 nebo 30 mm
Přesnost systému

± 1 µm

Opakovatelnost

ST 1200: < 0.25 µm

ST 3000: < 0.70 µm

Krátkodobá přesnost

< 0.3 µm

Aktivace pohyblivého dotykuMěřeným objektem nebo pneumaticky
Stupeň krytí

Až IP67 pro varianty 12 mm s aktivací měřeným objektem

IP64 pro všechny ostatní varianty
Rozhraní1 VPP, TTL