HEIDENHAIN-METRO

HEIDENHAIN-METRO MT 1200/MT 2500

Vysoká přesnost

 • Přesnost systému ± 0,2 µm

Vysoká opakovatelnost

 • Opakovatelnost typicky < 0,03 µm s rozsahem měření 12 mm

Stupnice Zerodur

 • Roztažnost stupnice blízko 0 ppm/K v rozsahu 0 °C a 50 °C
 • Poskytuje přesnou měřenou hodnotu

Ovládání drátovou spouští

 • Definovaná rychlost pohyblivého dotyku
 • Žádné chyby čítání

Vedení s kuličkovými ložisky

 • Vedení s kuličkovými ložisky s nízkým třením
 • Vysoce přesná měřicí smyčka

Vlastnosti

Rozsah měření12 nebo 25 mm
Přesnost systému

± 0.2 µm

Opakovatelnost

MT 1200: < 0.03 µm

MT 2500: < 0.09 µm

Krátkodobá přesnost

MT 1200: < 0.03 µm

MT 2500: < 0.04 µm
Aktivace pohyblivého dotykuMěřeným objektem, drátovou spouští nebo pneumaticky
Rozhraní1 VPP, TTL

HEIDENHAIN-METRO MT 60/MT 101

Vysoká přesnost

 • přesnost systému ± 0,5 µm

Vysoká opakovatelnost

 • Opakovatelnost typicky < 0,04 µm s rozsahem měření 100 mm

Velké měřicí rozsahy

 •  Měřicí rozsahy 60 mm a 100 mm

Vedení s kuličkovými ložisky

 • Vedení s kuličkovými ložisky s nízkým třením

 • Vysoce přesná měřicí smyčka

Vlastnosti

Rozsah měření60 nebo 100 mm
Přesnost systému

± 0.5 µm

Opakovatelnost

MT 60: < 0.06 µm

MT 101: < 0.04 µm

Aktivace pohyblivého dotykuMotorem nebo spojkou
Rozhraní11 µAPP