Dynamická výkonnost – Efektivní práce a spolehlivost procesu

Významný potenciál spočívá v efektivním těžkém obrábění—hrubování při vysokých řezných rychlostech—ale také v obrábění obtížně obrobitelných materiálů jako jsou slitiny titanu, materiály na bázi niklu nebo nerezová ocel, což jsou standardní materiály v leteckém průmyslu. Těžké obrábění je především odebrání co největšího objemu materiálu v co nejkratším čase. To znamená tam, kde je mnoho složek řezného procesu tlačeno na mez možností. Pro tento typ vysokovýkonného obrábění je tedy komplexní řízení procesu nezbytným předpokladem kvality a ekonomie. Síly působené procesem obrábění představují pro stroj i nářadí extrémní zatížení. Cílem proto musí být optimalizace úběru materiálu, maximalizace provozní životnosti nástroje a minimalizace zatížení stroje.

V konceptu Dynamické výkonnostii nabízí společnost HEIDENHAIN inovativní TNC funkce, které uživateli pomohou zvýšit spolehlivost procesu těžkého obrábění a hrubování pro zvýšení efektivity.

Dynamická výkonnost obsahuje tři TNC funkce:

  • Aktivní potlačení drnčení (ACC): Tato funkce snižuje tendenci k drnčení a umožňuje větší pracovní posuvy
  • Adaptivní řízení posuvu (AFC): Tato funkce reguluje posuv v závislosti na situaci obrábění
  • Trochoidální frézování: Funkce pro hrubování drážek a kapes, která snižuje zatížení nástroje i stroje