Historie vývoje společnosti a mezníky ve vývoji produktů

Počátky firmy spadají do roku 1889, kdy Wilhelm Heidenhain založil dílnu na leptání kovů, která vyráběla šablony, štítky, stupnice a měřítka. Po zničení firmy během 2. Světové války zakládá syn zakladatele firmy v Traunreutu novou společnost pod názvem DR. JOHANNES HEIDENHAIN. Prvními produkty byly stupnice a měřítka pro váhy se zobrazením cen. Během krátké doby byl výrobní program rozšířen o optické snímače polohy pro obráběcí stroje. Na počátku šedesátých let následuje přechod ke snímačům délek a úhlů s fotoelektrickým snímáním. Tento vývoj poprvé umožnil automatizaci mnoha strojů a zařízení ve výrobním průmyslu.

Od poloviny sedmdesátých let se stal HEIDENHAIN také stále významnějším výrobcem řízení a pohonů pro obráběcí stroje.

Od samého počátku byla firma silně orientována na technický rozvoj. Z tohoto důvodu změnil Dr. Johannes Heidenhain v roce 1970 podíly ve firmě na nadaci, která byla schopna zajistit kontinuitu firmy a v rámci toho i technický pokrok. To v současné době umožňuje firmě HEIDENHAIN vysoké investice do vývoje a výzkumu.

Historické mezníky

1889

Založení firmy na leptání kovů v Berlíně

1923

Dr. Johannes Heidenhain vstoupil do otcova podniku

1948

Nový začátek firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN v Traunreutu

1950

Vynález postupu DIADUR: výroba odolného přesného rastru na skle kopírováním originálního rastru

1970

Založena nezisková nadace DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH

1980

Zemřel Dr. Johannes Heidenhain

2014

Společnost HEIDENHAIN je zastoupena ve všech průmyslových zemích světa

Projekty měřicí techniky

1961Fotoelektrický měřící mikroskop
1966Interferenční komparátor pro Německý Metrologický úřad (PTB)
1971Úuhlový měřící stůl a zařízení pro testování kruhových dělení pro PTB
1977Přesný goniometr pro PTB
1989Úhlové snímače pro New Technology Telescope NTT
1999Úhlové snímače pro Very Large Telescope VLT
1999Měřítka pro mezinárodní porovnávací měření délek NANO-3
mezi mnoha národními metrologickými ústavy
2001Nanometrový interferenční komparátor pro PTB
2003Porovnání měření úhlů mezi HEIDENHAI, PTB a AIST (japonský státní výzkumný ústav)
2004Porovnání měření délek mezi HEIDENHAIN, PTB a MITUTOYO
2004Snímače úhlu pro teleskop GRANTECAN (Gran Telescopio CANARIAS)
2005Porovnání měření úhlů mezi HEIDENHAIN a PTB
2007Snímače úhlu pro 25 evropských antén ALMA (Atacama Large Telescope Array)
2013

Snímače úhlu pro teleskop Daniel K. Inouye Solar (DKIST, dříve Advanced Technology Solar Telescope, ATST)

Mezníky ve vývoji měřítek

1936

Fotomechanické kopírování skleněného měřítka (přesnost ± 0.015 mm)

1943

Kopírování kruhového měřítka (přesnost ± 3 úhlové sec)

1952

Váhová měřítka jako hlavní výrobní program

1967

Samonosné mřížky, mikrostruktury

1985

Referenční značky v kódovaných vzdálenostech pro inkrementální měřítka

1986

Měřítka s fázovou mřížkou

1995

Plošné mřížky pro dvousouřadnicové snímače

2002

Planární struktury fázových mřížek pro interferenční lineární snímače

2005

Amplitudové mřížky, odolné vůči znečistění, vyráběné laserem

2009

Velkoplošné fázové mřížky (400 mm x 400 mm) pro měřící systémy v polovodičovém průmyslu

Mezníky ve vývoji snímačů: otevřené lineární snímače

1952

Optické lineární snímače pro obráběcí stroje

1961

Inkrementální lineární snímač LID 1, perioda dělení 8 µm / měřící krok 2 µm

1963

Absolutní lineární snímač LIC s 18 stopami, s duálním kódem / měřícím krokem 5 µm

1965

Laserové interferometry pro měření obráběcích strojů

1987

Interferenční otevřený lineární snímač LIP 101, měřící krok 0,02 µm

1989

Interferenční otevřený lineární snímač LIP 301, měřící krok 1 nm

1992

Dvojrozměrný interferenční lineární snímač PP 109R

2008

Interferenční lineární snímač LIP 200 s periodou signálu 0,512 µm, rychlost pojezdu až 3 m/s

2010

Absolutní otevřený lineární snímač LIC 4000 se 2 stopami,
PRC, rozhraní EnDat 2.2 pro měřící délky až 27 m a rozlišení 1 nm

2012

Absolutní jednostopý lineární snímač LIC 2100

2015Interferenční lineární snímač LIP 6000 s velmi kompaktní konstrukcí

Mezníky ve vývoji snímačů: zapouzdřené lineární snímače

1952

Optické lineární snímače pro obráběcí stroje

1966

Zapouzdřený inkrementální lineární snímač LIDA 55.6 s ocelovým měřítkem

1975

Inkrementální lineární snímač LS 500 se skleněným měřítkem, měřicí délka až 3 m, měřící krok 10 µm

1977

Inkrementální lineární snímač LIDA 300, měřicí délka až 30 m

1994

Zapouzdřený absolutní lineární snímač LC 181 se 7 stopami, rozhraní EnDat, měřící délka 3 m, měřící krok 0,1 µm

1996

Absolutní lineární snímač LC 481 se 2 stopami, PRC, rozhraní EnDat, měřící délka až 2 m

2011

Absolutní lineární snímač LC 200, měřící délka až 28 m, PRC, měřící krok 10 nm

2014

Absolutní lineární snímač LC xx5, měřící délka až 4 m, měřící krok 1 nm

2015Inkrementální lineární snímač LP 100, měřící délka až 3 m, měřící krok 31,25 pm

Mezníky ve vývoji snímačů: úhlové snímače

1952

Optické úhlové snímače

1957/1961

Fotoelektrický úhlový snímač ROD 1 se 40 000 periodami signálu na otáčku, 10 000 rysek

1962

ROD 1 se 72 000 periodami signálu na otáčku

1964

Absolutní úhlový snímač ROC 15 / rozlišení 17 Bit

1975

Inkrementální úhlový snímač ROD 800 / třída přesnosti ± 1 úhlová sekunda

1986

Inkrementální úhlový snímač RON 905, třída přesnosti ± 0,2 úhlové sekundy

1997

Absolutní úhlový snímač s integrovanou statorovou spojkou ve verzi s dutým hřídelem RCN 723, 23 bitů na otáčku, rozhraní EnDat, přesnost ± 2 úhlové vteřiny

2000

Interferenční úhlový snímač ERP 880 se 180 000 periodami signálu na otáčku a přesností ± 0,2 úhlové vteřiny

2004

Absolutní úhlový snímač RCN 727 s průměrem dutého hřídele do 100 mm

2009

Interferenční úhlový snímač ROP 8080, pro tester křemíkových plátků, kombinace zátěžového ložiska a úhlového snímače, 360 000 period signálu na otáčku

2011

Miniaturní interferenční úhlový snímač ERP 1080 v provedení jednočipového snímače

Mezníky ve vývoji snímačů: rotační snímače

1957/1961

Inkrementální fotoelektrický rotační snímač ROD 1 s 10 000 ryskami

1964Inkrementální standardní snímače řady ROD 2 / ROD 4

1981

Inkrementální rotační snímač ROD 426, průmyslový standard

1987

Absolutní víceotáčkový rotační snímač ROC 221 S, 12 bitů na otáčku, 9 bitů víceotáčkových

1992

Inkrementální vestavný rotační snímač ERN 1300 s rozsahem pracovních teplot do 120 °C

1993

Absolutní jednootáčkový a víceotáčkový rotační snímač ECN 1300 a EQN 1300

2000

Miniaturizovaný absolutní víceotáčkový rotační snímač EQN 1100 s technikou Chip-On-Board

2000

Absolutní jednootáčkový rotační snímač ECN 100 s průměry dutého hřídele do 50 mm

2004

Miniaturizovaný absolutní jednootáčkový a víceotáčkový rotační snímač ECI 1100 a EQI 1100 (s induktivním snímáním)

2007

Absolutní rotační snímač s “Functional Safety” SIL2/PL d a rozhraním EnDat 2.2

2012ERN 1387 inkrementální snímání se zvýšenou přesností díky nově vyvinuté technologii snímání ASIC
2014Absolutní rotační snímače pro aplikace až SIL3/PL e, rozhranímEnDat 2.2 a vyloučením chyb

Mezníky ve vývoji řídicích systémů a elektroniky

1968

Obousměrný čítač VRZ 59.4 pro 1 osu

1974

Číslicová indikace polohy HEIDENHAIN 5041

1976

Číslicová indikace polohy TNC 110 a TNC 120 pro 3 osy

1979

Číslicové souvislé řízení TNC 131 / TNC 135

1981

Číslicové souvislé řízení pro 3 osy TNC 145

1984

Číslicové souvislé řízení pro 4 osy TNC 155 s grafickou simulací obrábění obrobku

1995

Synchronně-sériové rozhraní EnDat pro absolutní snímače polohy

1996

Souvislé řízení TNC 426 s digitálním řízením pohonů pro 5 os

1996

Celkový paket HEIDENHAIN TNC 410 MA s měniči a motory

2004

Souvislé řízení iTNC 530 s alternativním režimem smarT.NC

2007

Souvislé řízení TNC 620 s HSCI sériovým řídícím rozhraním

2011

Souvislé řízení TNC 640 pro kombinované frézovací a soustružnické obrábění