ECA 4000 – Absolutní modulární snímač úhlu pro aplikace související s bezpečností

V absolutním snímači úhlu řady ECA 4410 nabízí společnost HEIDENHAIN ideální řešení získávání polohy rotačních os v aplikacích souvisejících s bezpečností. Ve spojení s bezpečným řízením (safe control) mohou být snímače použity v jednosnímačových systémech pro aplikace s řízením kategorie SIL 2 (jako dle EN 61 508) a výkonovou úrovní "d" (jako dle EN ISO 13 849).

Spolehlivý přenos polohy je založen na dvou nezávisle generovaných absolutních polohových hodnotách a chybových bitech, které jsou potom poskytovány pro safe control. Funkce snímače lze používat pro celou řadu bezpečnostních funkcí v celém systému, jako dle EN 61 800-5-2.

Snímač úhlu ECA 4410 poskytuje vždy bezpečné absolutní polohové hodnoty - i bezprostředně po zapnutí. Čistě sériový přenos dat je realizován prostřednictvím obousměrného rozhraní EnDat 2.2.

Vedle datového rozhraní je pro bezpečnost významné také mechanické připojení snímače k motoru. Tabulka D16 norem pro elektrické pohony, EN 61 800-5-2, definuje uvolnění mechanického spojení mezi snímačem a pohonem jako poruchu, kterou je nutno brát v úvahu. Jelikož nelze zaručit, že řídicí systém detekuje takové chyby, je často vyžadováno vyloučení poruchy způsobené uvolněním mechanického spojení.