Precizní dělení - základ vysoké přesnosti

Srdcem snímačů HEIDENHAIN je jeho standardní měřítko, obvykle ve formě dělení s typyckou šířkou rysky od 0.25 µm do 10 µm. Tato přesná dělení jsou vyráběna procesem, vyvinutým HEIDENHAIN (např. DIADUR, nebor AURODUR) a jsou rozhodujícím faktorem funkčnosti a přesnosti snímačů. Dělení jsou složena z rysek a mezer s definouvaným intervalem s velmi malou úchylkou. Tím jsou vytvořeny struktury s přesnou definicí hran. Takováto dělení jsou odolná vůči mechanickým a chemickým vlivům i vibracím a otřesům. mají také definované chování při změně teploty. 

Fázové mřížky Speciální výrobní proces umožňuje vyrábět trojrozměrné dělící struktury, které mají zvláštní optické charakteristiky. Šířka těchto struktur je v rozsahu od několika mikronů až po čtvrt mikronu.  
SUPRADURDělení, vyrobená procesem SUPRADUR, pracují opticky jako trojrozměrné fázové mřížky, ale na rozdíl od nich mají planární strukturu a jsou proto odolnější vůči znečištění. 
MAGNODURTenké magnetické vrstvy v mikronových tloušťkách jsou uspořádány pro velmi jemná magnetická dělení. 
DIADURPřesná dělení DIADUR jsou složena z extremě tenkých vrstev chromu na substrátu - obvykle ze skla, nebo sklokeramiky. Přesnost těchto dělících struktur je v oblasti mikronů a submikronů. 
AURODURDělení AURODUR je založeno na vysoce reflexivních zlatých ryskách a matných mezerách. Dělení AURODUR je obvykle na nosičích z oceli. 
METALLURDělení METALLUR má díky svému zvláštnímu optickému složení z reflexních zlatých vrstev téměř planární strukturu. Tím jsou zvláště necitlivé vůči znečištění.