Vývoj a výroba ve firmě HEIDENHAIN

Pro firmu HEIDENHAIN se sídlem v Traunreutu v jihovýchodní části Německa je charakteristické široké spektrum výrobků. Převážná většina snímačů a hardware řízení se zde také vyvíjí, vyrábí i montuje. Stejně je tomu i s rozhraními pro snímače a software pro řízení – ta se v Traunreutu koncipují, programují a testují.

Vysoká kvalita produktů HEIDENHAIN vyžaduje specielní vybavení pro výrobu a měření. Tak například matrice a jejich pracovní kopie pro výrobu měřítek se produkují ve zvláštní, k tomuto účelu postavené budově s tzv. „čistým provozem“, kde platí zvláštní opatření pro stabilizaci teploty a izolaci vibrací. Rovněž stroje pro výrobu a měření lineárních i kruhových měřítek a výrobní kopírovací stroje jsou výsledkem vlastního vývoje a výroby firmy HEIDENHAIN.