Menü überspringen

Přesnost obráběcích strojů

S ohledem na silně se měnící podmínky využití ve výrobě nabývá stále více na významu teplotní přesnost obráběcích strojů. Zvláště u často se měnících zakázek malých výrobních sérií lze dosáhnout teplotně stabilního stavu. Přesnost prvního kusu má ale také velký význam pro ekonomičnost výrobních zakázek. Časté střídání mezi vrtáním, hrubováním a začišťováním má vliv na výkyvy teplotního stavu obráběcího stroje. Během hrubování  stoupne výkon stroje na hodnoty přes 80%, při obrábění načisto klesnou hodnoty pod 10%. K tomu je potřeba zahrnout vliv zrychlení a rychlosti posuvu os, které způsobují ohřívání kuličkových šroubů posuvu suportu. Zde hraje snímání polohy hlavní roli v procesu stabilizace teplotního chování obráběcích strojů. 

undefined Sledujte také náš WEB speciál.