Menü überspringen

EnDat 2.2 - obousměrné rozhraní

Information

Rozhraní EnDat firmy HEIDENHAIN je digitální obosusměrné rozhraní pro snímače. Je schopno přenášet jak hodnoty z inkrementálních a absolutních snímačů, tak informace, uložené v paměti snímače, nebo do této paměti zapsat nové údaje. Díky použitému způsobu seriovému přenosu jsou zapotřebí pouze čtyři signálové vodiče. Přenos dat je synchronizován hodinovým signálem z následné elektroniky. Typ přenosu (hodnoty polohy, parametry, diagnostika ap.) se vybírá příkazy režimu (mode commands), vyslanými z následné elektroniky do snímače.