Menü überspringen

Máte technický dotaz?

undefinedHelpline

FAQ – Frequently Asked Questions

Show all / Hide all

fold faq Mohu provést retrofit mého stroje s novým řízením?

V mnoha případech můžete nahradit staré řízení na stroji aktuálním řízením HEIDENHAIN. Takováto modernizace, označovaná jako retrofitting, se vyplatí především u strojů s dlouhým pojezdem a robustní konstrukcí.

Podle stroje a požadovaného rozsahu modernizace se můžete rozhodnout pro vhodné řízení z aktuálního výrobního programu HEIDENHAIN. Pro jednoduché 3osé stroje je k dispozici buď kompaktní pravoúhlé řízení TNC 128 anebo souvislé řízení TNC 320, pokud jsou ještě k dispozici náhradní díly pro pohony. Doporučujeme rovněž modernizaci výkonových modulů a pohonů. V takovém případě je pak vhodným řešením souvislé řízení HEIDENHAIN TNC 620 s novým paketem pohonů. U komplexních strojů s 5 a více osami je dokonce doporučena přestavba na aktuální high-end řízení TNC 640.

Výsledkem je dlouhodobá modernizace stroje i výrobního procesu, která zajistí vyšší přesnost i efektivnost.  Díky zpětné kompatibilitě TNC řízení můžete převážnou část NC programů Vašeho dosavadního řízení déle používat i na moderních TNC řízeních. Přitom se díky neměnnému konceptu obsluhy naučíte nové řízení ovládat rychle. 

Modernizace Vašeho stroje je možná u těchto starších řízení:

 

 • TNC 120, TNC 121
 • TNC 131, TNC 135
 • TNC 145
 • TNC 150, TNC 151, TNC 155 

Další informace k retrofitům obdržíte v zastoupení HEIDENHAIN pro Českou republiku na telefonech: +420 272 658 131 (prodej) nebo +420 272 680 792 (servis). E-mail: heidenhainheidenhaincz 

fold faq Porucha stroje? Pomůžeme Vám

undefinedNáhradní přístroje a díly

undefinedHEIDENHAIN Service Exchange – opravy výměnným způsobem 

undefinedOprava

fold faq Rychlá dodávka? – mohou být účtovány tyto příplatky

Přepravní náklady:
Při letecké dodávce z centrálního skladu v SRN účtujeme příplatek podle váhy přístroje, nejméně však 2.500,- Kč

Servisní příplatky:
Při dodávce náhradního přístroje / dílu z aktuální sériové výroby účtujeme servisní příplatek 20% k ceně. Takto lze dodat pouze 1 ks a pouze v případě poruchy stroje. Při objednávce požadujeme sériové číslo vadného přístroje / dílu.

fold faq Poškození při přepravě? – postup je následující

1. Co dělat, jestliže obdržíte zboží, poškozené při přepravě?

Pokud je patrné poškození na obalu, nebo zboží, je potřeba nejprve zjistit na faktuře, jak je zásilka pojištěna. Přesný popis je následně uveden v bodě 3.

Pokud je zásilka pojištěna HEIDENHAIN, můžete její převzetí odmítnout. Přepravce vrátí poškozené zboží zpět HEIDENHAIN.  

Pokud je zásilka pojištěna Vámi, pak nelze převzetí zásilky odmítnout. V tomto případě kontaktujte Vaši pojišťovnu. 

V každém případě poznamenejte do přepravního listu, že zboží bylo dodáno poškozené. 

Bylo poškození zjištěno až po převzetí zásilky?

Do 7 dnů (při letecké přepravě do 14 dnů) po převzetí zboží můžete HEIDENHAIN ohlásit poškození při přepravě. 

2. Náhradní dodávka a informace – rychle a jednoduše!

Kontaktujte při poškození přepravou našeho referenta (je uveden na dodacím listě i na faktuře), nebo zavolejte na tel. +420 272 658 131 (prodej) resp. +420 272 680 792 (servis).

Bez ohledu na to, kým je zásilka pojištěna, Vám vždy pomůžeme zasláním náhradního přístroje!

Váš případ bude předán odpovídajícímu referentovi pro přepravní škody. Jeho pomocí také obdržíte náhradní přístroj/díl a další informace k vyřízení škody. Poskytněte nám prosím příslušné údaje o zakázce a přístroji/dílu a fotografie, dokumentující poškození. 
 
3. Kdo převezme náklady?

Bezplatné vyřízení pomocí HEIDENHAIN:
V případě pojištění zásilky prostřednictvím HEIDENHAIN   převezmeme náklady na vyřízení a náhradní dodávku. Zda je zásilka pojištěna HEIDENHAIN je uvedeno na faktuře. Pro pojištění účtuje HEIDENHAIN v takovém případě 0,03% z ceny zboží. Poplatek za pojištění je na faktuře uveden samostatně v součtovém řádku. 

Žádné převzetí nákladů HEIDENHAIN

Pokud je na faktuře uvedena nulová částka za pojištění, případně není pojištění uvedeno vůbec, není zásilka HEIDENHAIN pojištěna. V tomto případě je na faktuře (v případě přímé dodávky z centrály v SRN) uvedena poznámka „SVS/RVS-Verbotskunde“. Znamená to, že jste se jako příjemce zřekli pojištění přes HEIDENHAIN. 

Jestliže není zásilka HEIDENHAIN pojištěna, nemůžeme bohužel převzít žádné náklady, spojené s vyřízením a dodávkou náhradního přístroje/dílu. Náhradu škody musíte v tomto případě vyřídit z Vašeho pojištění přepravy. 

Samozřejmě Vám přesto i v tomto případě ihned a jednoduše pomůžeme s dodávkou náhradního přístroje/dílu.

fold faq Funkční, nebo prémiová oprava?

Při opravě viditelných částí obráběcího stroje existují různé požadavky: výrobci a prodejci strojů upřednostňují často opravy, po kterých má přístroj opticky vzhled nového.  Tento požadavek platí zvláště u přístrojů, které po opravě zůstanou na servisním skladě. Oproti tomu koncoví uživatelé zpravidla dávají přednost levnější opravě, při které se obnoví pouze funkce přístroje.

Abychom mohli uspokojit oba požadavky, nabízíme flexibilní servisní koncept:

Máte možnost volby!

 • Chcete pouze obnovit funkčnost Vašeho přístroje a nepotřebujete obnovit vzhled nového?

  + Zvolte si cenově výhodnou HEIDENHAIN funkční opravu

  Funkční oprava zahrnuje výhradně obnovu funkcí přístroje. Stopy opotřebení, které nemají vliv na funkci, nebudou opraveny.

 • Přejete si mít po opravě přístroj opticky „jako nový“, například pro Váš sklad náhradních přístrojů?

  +
   Pak si zvolte HEIDENHAIN prémiovou opravu

  Při této prémiové opravě budou obnoveny jak funkce přístroje, tak jeho vzhled.
                       
                       

                        

  Funkční oprava                                  Prémiová oprava

  Poznačte proto již na Vaší objednávce opravy, zda si přejete funkční, nebo prémiovou opravu. V opačném případě obdržíte nabídku opravy, ve které budou uvedeny obě varianty balíčku oprav.  Pokud budou vadné pouze malé díly, bude Vám účtován pouze balíček (paket) „drobné díly“.

Možnost volby mezi funkční a prémiovou opravou máte u následujících skupin produktů HEIDENHAIN:

klávesnice pro řízení (řady TE)

indikace polohy (řady ND, DRO, VUE, QC)

synchronní motory (řady QSY)

kompaktní řízení (řady TNC 113, TNC 114, TNC 122, TNC123, TNC124, TNC310, MC128, MC320, MC6110, MC7110, IPC7110)

Monitory

fold faq Vadný úhlový snímač?

Nabízíme Vám rozšířené možnosti opravy pro úhlové snímače HEIDENHAIN.

Vedle výměny krytu/kabelové skupiny existuje také možnost výměny mechanicko-elektronické skupiny (ložisková sada).

fold faq Odpovědnost za vady a záruka

Sériové přístroje:

becně platí zákonná záruční lhůta 12 měsíců na sériové přístroje. HEIDENHAIN k tomu nabízí navíc funkční záruku dalších 12 měsíců. Celková záruční doba na nové přístroje je tedy 24 měsíců.

K tomu nabízí HEIDNHAIN servisní smlouvu na prodlužení záruky. undefinedservisní smlouvy

Servisní přístroje:
Pro náhradní přístroje a díly platí funkční záruka 12 měsíců.

Přístroje pro výměnný způsob:
Pro přístroje z našeho skladu pro výměnný způsob platí záruka 12 měsíců.

Opravy:
Po opravě máte funkční záruku 12 měsíců na celý přístroj, nikoliv je na opravovanou část. 

fold faq Provozní doba servisu HEIDENHAIN s.r.o. Praha

Náš servis má otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30.

V uvedenou dobu přijímáme opravy (i na počkání) a odesíláme náhradní díly i opravené přístroje.

fold faq Důležitá identifikační čísla HEIDENHAIN

Na každém produktu HEIDENHAIN je umístěn typový štítek. Na tomto štítku naleznete údaje pro identifikaci přístroje.

Typové označení
U typového označení se jedná o název přístroje.

Identifikační číslo
Identifikační číslo - Id.Nr. - (také označení dílu)je číslo dílu HEIDENHAIN, které je složeno ze základního identifikačního čísla (šest, nebo 7 číslic) a varianty (dvě číslice za pomlčkou). Pokud chcete objednat náhradní přístroj HEIDENHAIN, je toto identifikační číslo obzvláště důležité, protože obsahuje přesnou specifikaci přístroje. Pro identifikační číslo se používá zkratka ID, nebo Id.Nr.

Sériové číslo
Každý přístroj má své individuální sériové číslo. Jedná se o průběžné číslo k jednoznačné identifikaci produktů se stejným identifikačním číslem. Slouží ke zpětné dohledatelnosti produktu a zjištění historie událostí, spojených s produktem. Například k určení data expedice přístroje a následně k určení platnosti záruky. Pro sériové číslo se používá se zkratky S/Nr. Nebo SN. 

Typové označení, identifikační a sériové číslo se nachází také na etiketě balení. 

fold faq Diagnostické přístroje pro snímače HEIDENHAIN

Pro snímače HEIDENHAIN absolutními i inkrementálními rozhraními nabízíme různé nastavovací a testovací pakety.

PWT 10/PWT 17/PWT 18
PWT slouží jako nastavovací pomůcka (tester) pro první uvedení snímače do provozu.

PWM9
Měřič fázového úhlu PWM 9 je univerzální měřící přístroj pro kontrolu a nastavovýní inkrementálních polohových a úhlových snímačů.

PWM 20
Pomocí přístroje PWM 20 můžete diagnostikovat i nastavovat snímače s absolutními ia inkrentálními rozhraními.

Další informace o funkcích a výhodách našich diagnostických paketů naleznete v letáku „Diagnostické a seřizovací přístroje pro snímače HEIDENHAIN."

fold faq Kde najdu dokumentaci k produktům HEIDENHAIN?

V rubrice „dokumentace a informace“ najdete všechny důležité informace k našim produktům

undefinedprospekty
undefinedtechnické informace
undefineduživatelské příručky
undefinedKlartext
undefinedCAD portál
undefineddokumentace / informace

fold faq Kde zjistím více o servisu HEIDENHAIN?

Service News

Půlroční zpravodaj v anglickém jazyce informuje pomocí e-mailu o aktuálních technických i obchodních tématech ze servisu HEIDENHAIN, jako například

 • Servisních náhradních přístrojích
 • Servisním konceptu
 • Diagnostických prostředcích
 • Průběhu oprav u HEIDNHAIN
 • Kontaktech k servisu HEIDENHAIN

V případě zájmu se prosím obraťte na naše pracovníky, nebo použijte link „Request“

undefinedService News

Servisní brožura

Naše aktuální servisní brožura „Servis – zaměřeno na zákazníka“ Vám poskytne široký přehled o našem servisu celosvětově a v našem regionu.

 • Naše servisní výkony
 • Přehled výhod servisu
 • Dostupnost
 • Kontakty k servisu HEIDENHAIN

Servisní brožuru naleznete také na našich WWW stránkách.
undefinedServisní brožura

Rádi Vám tuto brožuru zašleme také poštou. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. 

fold faq Kde se mohu informovat o školení?

Na našem školícím portálu naleznete všechny potřebné informace.

fold faq Co je to DAkkS kalibrace?

Podle ISO 9001 musí určité inspekční, měřící testovací prostředky být v pravidelných intervalech vztaženy k národnímu standardu. 

Měřící laboratoř HEIDENHAIN byla akreditována od roku 1994 k provádění měření pro digitální lineární a úhlové snímače dle EN ISO/IEC 17025.

Německá akreditační kancelář (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, dříve Deutscher Kalibrierdienst / DKD) zkouší a kontroluje měřící laboratoř a potvrzuje personální a technicko-metrologickou kompetenci HEIDENHAIN v rámci akreditace. 

DAkkS kalibrace prováděné naší laboratoří dávají uživateli jistotu o správnosti měření digitálními lineárními a úhlovými snímači. Při kalibraci je vystaven kalibrační protokol (certifikát), který dokumentuje všeobecně uznávanou zpětnou zjistitelnost snímače nezávislou a neutrální instituci.

DAkkS kalibrační protokol, nebo certifikát výrobce?

S certifikátem výrobce o testu přístroje informuje výrobce o změřených úchylkách snímače.

DAkkS kalibrační certifikát je dokument, který popisuje charakteristiky snímače změřené nezávislou a neutrální institucí. 

Potřebujete DAkkS kalibrační certifikát?

V tomto případě potřebujeme přesný popis (zadání) požadovaného měření tak, abychom mohli provést kalibraci dle DIN EN ISO/IEC 17025. HEIDENHAIN ověří možnosti zadání měřící úlohy a připraví nabídku pro kalibraci. 

Zadání měřící úlohy

Pro mnoho produktů HEIDENHAIN (například dotyková měřidla) jsou již měřící úlohy k dispozici. Rádi Vám poradíme ohledně DAkkS kalibrace i certifikátu výrobce. 

Pro bližší informace kontaktujte naše zastoupení pro ČR na telefonu 272 680 792 (česky), e-mail servisheidenhaincz anebo přímo HEIDENHAIN-Helpline pro DAkkS kalibraci a certifikáty výrobce v SRN na telefonu +49 8669 31 21 (německy nebo anglicky) případně e-mail service.orderheidenhainde