Menü überspringen

Porovnávací systém VM 182

VM 182 je porovnávací systém pro přejímku, inspekci a kalibraci obráběcích strojů a měřící zařízení pro posuvy do délky 1520 mm. Výrobci a distributoři obráběcích strojů mohou použít VM 182 k určení lineárních a nelineárních úchylek a pro stanovení chyby reverzace strojních os dle ISO 230-2. Kromě určení polohových úchylek měří také chybu vedení, kolmou ke směru pohybu osy. Výsledky měření mohou být použity pro elektronickou kompenzaci úchylek řízením, nebo indikací polohy. TNC řízení HEIDENHAIN TNC je schopno nahrát tyto kompenzační hodnoty přímo. 

Způsob měření a vyhodnocení signálů 
VM 182 je složeno z ocelového měřítka s dvousouřadnicovou fázovou mřížkou s velmi vysokou přesností a ze snímací hlavy, která se pohybuje nad mřížkou bez mechanického kontaktu. Při montáži měřidla na stroj se nastavuje vzdálenost snímací hlavy od měřítka pomocí nastavovacího vozíku. Měřítko je připevněno paraxiálně ke stolu stroje a snímací hlava je uchycena k vřetenu pomocí magnetů. Pro montáž a nastavení VM 182 jsou povoleny poměrně velké tolerance. Po ukončení montáže se vyjme ze snímací hlavy nastavovací vozík. Měřící signály jsou dále zpracovány v PC. Pro připojení VM k počítači je určen box rozhraní EIB 741 (ethernet) a karta čítačů IK 220 (PCI- Bus) HEIDENHAIN. Obě elektroniky umí interpolovat vstupní sinusové signály až 4096krát
A tak dosáhnout měřícího kroku 1 nm v každé ose. Vyhodnocení naměřených hodnot dle normy DIN ISO 230-4 obstará HEIDENHAIN software ACCOM.
Vyhodnocovací software ACCOM si vyžádá všechny pro měření nezbytné parametry a vytvoří i potřebný NC program, který lze odeslat přes sériové rozhraní nebo ethernet (TCP/IP) do NC řízení.