Menü überspringen
KGM

Mřížkové snímače KGM 181 a KGM 182

Mřížkové snímače KGM dynamicky testují polohovou přesnost CNC řízeného obráběcího stroje. Jsou například schopny vykonat test kruhové interpolace na radiusech od. max. 115 mm až po 1 µm při rychlostech pohybu až 80 m/min. KGM může také provést test volného tvaru ve dvou osách. Výhodou KGM je na jedné straně bezkontatktní měření, které vylučuje vlivy vůlí kuličkových spojení, jako je tomu například u DBB. Na druhé straně chyba, způsobené geometrií stroje nemá vliv na výsledky měření kruhové interpolace na velmi malých poloměrech. 

Způsob měření a vyhodnocení signálů  
KGM je složeno z měřící desky s křížovou mřížkou - umístěné v kovové montážní desce - a snímací hlavy. Během měření se snímací hlava pohybuje nad křížovou mřížkou bez vzájemného mechanického kontaktu. Pro měření je montážní deska upevněna místo obrobku (například na pracovní stůl obráběcího centra) a nastavena. Snímací hlava se upevňuje do držáku nástroje (například do vřetena obráběcího centra) a také nastavena. Pomocí folie se nastaví vzdálenost snímací hlavy od křížové mřížky na 0,5 ± 0,05 mm. Jemného nastavení se dosáhne pomocí šroubů na snímací hlavě. Tím se optimalizují měřící signály, které se zobrazují pomocí vyhodnocovacího software ACCOM na PC.
Měřící signály jsou dále zpracovány v PC. Pro připojení KGM k počítači je určen box rozhraní EIB 741 (ethernet) a karta čítačů IK 220 (PCI- Bus) HEIDENHAIN. Obě elektroniky umí interpolovat vstupní sinusové signály až 4096krát A tak dosáhnout měřícího kroku 1 nm v každé ose. Vyhodnocení naměřených hodnot dle normy DIN ISO 230-2, DIN ISO 230-3 nebo VDI/DGQ směrnice 3441 obstará HEIDENHAIN software ACCOM. Programování kruhových testů nebo testů s libovolnou dráhou pro KGM je velmi jednoduché. Vyhodnocovací software ACCOM si vyžádá všechny pro měření nezbytné parametry a vytvoří i potřebný NC program, který lze odeslat přes sériové rozhraní nebo ethernet (TCP/IP) do NC řízení.