Menü überspringen
Machine Measurement

Interactive Show

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Měřící systémy pro inspekci a kontrolu přesnosti obráběcích strojů

Výkonnost obráběcích strojů z hlediska povolených tolerancí, definice povrchu apod. je určena zejména dynamickou a statickou přesností pohybu stroje. Pro přesné obrábění je proto důležité měření a kompenzace úchylek pohybu. Návody a standardy pro inspekci obráběcích strojů  (ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 a VDI/DGQ Directive 3441) stanovují celou řadu měřících metod pro určení statických a dynamickýh úchylek. 

Konvenční inspekce a kontrola přesnosti obráběcích strojů byla omezena zejména na statické měření geometrie stroje bez zátěže a na zjištění přesnosti polohování měřeného stroje. Vzhledem k tomu, že kvalita obrábění stále více závisí mimo jiné na dynamických úchylkách od nominální dráhy a na velikosti zrychlení v obráběcím stroji, jsou také finální výrobky kontrolovány na přesnost rozměrů a z těchto výsledků se určuje dynamické chování stroje.

Měřící systémy HEIDENHAIN KGM a VM 182 jsou určeny pro přímé měření dynamických i statických částí úchylek. Výhodou této přímé inspekční metody v porovnámím s pouhou inspekcí opracování obrobku je oddělení technologických vlivů od vlastností samotného obráběcího stroje a dále schopnost určení jednotlivývh faktorů, ovlivňujících přesnost stroje. 

Dynamická měření - zvláště při vysokých rychlostech posuvu - poskytují informace o chování stroje při pohybu po zadané dráze a tím lze oddělit vliv mechanické části stroje od vlivů nastavení parametrů řídících smyček CNC řízení, pohonů a systémůpolohové zpětné vazby. 

Statická měření - například měření polohové úchylky lineárních os za pomoci  porovnávacího systému - dovolují zjistit geometrickou přesnost stroje. 

Výrobci obráběcích strojů využívají výsledky inspekce přesnosti stroje pro další vývoj konstrukce strojů směrem ke zvýšení jejich přesnosti. Tato měření jsou také pomocníkem při optimalizaci nastavení parametrů řídících smyček, které mají vliv na přesnost CNC stroje. 

Uživatelé obráběcích strojů mohou využít tato měření při přejímacích testech a pravidelných inspekcích obráběcího stroje.